PV168 Seminář z programování v jazyce Java

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/2. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Adámek (přednášející)
Ing. Pavel Hrdina (přednášející)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Mgr. Jiří Weiser (přednášející)
Mgr. Peter Balčirák (cvičící)
Mgr. Jakub Čecháček (cvičící)
Ing. Jiří Koudelka (cvičící)
Mgr. Imrich Nagy (cvičící)
Mgr. Vojtěch Sassmann (cvičící)
Mgr. Peter Stanko (cvičící)
Bc. Daniela Hostačná (pomocník)
Bc. Michael Koudela (pomocník)
Jonáš Novotný (pomocník)
Bc. Tomáš Ondruško (pomocník)
Richard Pánek (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
Znalost programování v jazyce Java v rozsahu kurzu PB162.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/250, pouze zareg.: 120/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 110/250
Mateřské obory/plány
předmět má 73 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubit základní znalosti jazyka Java a vyzkoušet si jejich praktické uplatnění při řešení konkrétního projektu. Na konci kurzu bude student schopen správně dekomponovat jednodušší úlohy, tvořit robustní kód včetně automatizovaných testů. Porozumí principům tvorby grafického uživatelského rozhraní, vícevláknových aplikací a použití základních API. Zvládne základy práce s databázemi (JDBC) a tvorby webových aplikací. Student by měl být schopen po absolvování tohoto kurzu samostatně provádět návrh a implementaci aplikací v jazyce Java.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- realizovat objektový návrh v Javě;
- používat i psát jednotkové testy v JUnit;
- přistupovat k zejména relačním databázím v Javě přes JDBC;
- psát bezchybné vícevláknové aplikace;
- ukládat konfigurace, psát internacionalizované a lokalizované aplikace, využívat záznam činnosti aplikace;
- psát velmi jednoduché javové webové aplikace nad základními API (servlet, JSP);
- popsat principy fungování a tvorby aplikací s grafickým uživatelským rozhraním;
- psát jednoduché aplikace s GUI v Javě;
- optimalizovat a ladit výkon aplikací.
Osnova
 • Objektový návrh v Javě
 • Testování aplikací, jednotkové testy, JUnit
 • Databáze v Javě, JDBC
 • Vícevláknové aplikace
 • Ukládání konfigurace, internacionalizace a lokalizace, záznam činnosti aplikace
 • Úvod do webových aplikací
 • Grafické uživatelské rozhraní
 • Optimalizace a ladění výkonu
Literatura
  povinná literatura
 • BLOCH, Joshua. Java efektivně : 57 zásad softwarového experta. Translated by Karel Voráček. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 230 s. ISBN 8024704161. info
  doporučená literatura
 • FOWLER, Martin. Refaktoring : zlepšení existujícího kódu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 394 s. ISBN 8024702991. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
 • WONG, Henry. Java threads. Edited by Scott Oaks. 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates, 2004. 340 s. ISBN 0596007825. info
 • BECK, Kent. Programování řízené testy. Praha: Grada Publishing, 2004. 204 s. ISBN 80-247-0901-5. info
 • SHIRAZI, Jack. Java - vylaďování výkonu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. xvi, 597. ISBN 8024707527. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek. Laboratorní cvičení u počítačů spojená s ukázkami praktických postupů ze strany cvičícího. Samostatná práce v rámci cvičení i mimo ně na individuálních úlohách a projektech řešených ve dvojících.
Metody hodnocení
Podmínkou k získání zápočtu je vyřešení všech domácích úloh směřujících k implementaci projektu a aktivní účast ve cvičeních.
Navazující předměty
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/jaro2016/PV168/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PV168