PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Adam Rambousek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lukáš Grolig (přednášející)
Bruno Rossi, PhD (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. Út 10:00–11:50 D2
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB138/01: Po 17. 2. až Pá 15. 5. St 12:00–12:50 A215, L. Bártek
PB138/02: Po 17. 2. až Pá 15. 5. St 13:00–13:50 A215, L. Bártek
PB138/03: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Út 8:00–8:50 B130, L. Grolig
PB138/04: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Út 9:00–9:50 B130, L. Bártek
PB138/05: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Út 14:00–14:50 A215, L. Grolig
PB138/06: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Út 15:00–15:50 A215, L. Grolig
PB138/07: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Po 12:00–12:50 B130, B. Rossi
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti z oblasti formálních jazyků, orientace v objektovém programování (silně doporučena základní znalost jazyka Java) a databázích. Dále je žádoucí základní znalost některého značkovacího jazyka (např. HTML) a služeb Internetu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 73/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními standardy a principy práce s technologiemi moderních značkovacích jazyků především na bázi XML, JSON a Yaml. Po úspěšném zvládnutí předmětu bude student tvořit moderní aplikace psané v TypeScriptu využívající React a moderní značkovací jazyky, které získávají data z backendu pomocí RESTových rozhraní nebo dotazovacího jazyka GraphQL. Zároveň dokáže své aplikace nasadit v cloudu s využitím kontejnerů na platformě Kubernetes.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit výhody, nevýhody a účel značkovaných dat a dokumentů;
- aktivně použít terminologii značkovaných jazyků
- zvolit vhodný značkovací jazyk pro danou aplikaci
- aktivně využívat jazyka XML
- popsat charakteristiky internetových technologií, jako je HTML 5, JavaScript, React, JSON, GraphQL a další moderní webové standardy
- popsat princip Single Page aplikací
- popsat smysl kontejnerů, jejich využití při vývoji a hostovaní aplikací v cloudu
Osnova
  • XML Struktura a terminologie značkovaných dokumentů. Standardy základní rodiny XML. Standardy analýzy a zpracování XML dat. Objektový model dokumentu, událostmi řízené zpracování. Navigace a dotazování v XML datech. XPath.
  • Yaml Syntaxe Yaml Aplikace Yaml při konfiguraci CII Práce s Docker kontejnery a Kubernetes
  • Základy moderních Javascriptových aplikací HTML dokument Ekosystém Node, managování závislotí pomocí NPM
  • Úvod do Reactu, jazyk JSX/TSX Definice komponent a jejich kompozice Životní cyklus komponent Stav aplikace Práce se seznamy Formuláře
  • JSON Syntaxe JSON Datové typy v JSON Reprezentace pole a objektu Principy rozhraní REST
  • GraphQL Úvod do GraphQL Schémata Dotazy Mutace Typový systém Validace
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a samostatné konzultované práce na projektech s možností konzultací na cvičeních, kde jsou kromě toho řešeny projekty. Teoretická příprava probíhá formou přednášek objasňující pojmy a principy z oblasti značkovacích jazyků s demonstracemi vhodných postupů a nástrojů vývoje aplikací. Praktická cvičení v počítačových učebnách směřující k řešení úloh (s dokončením i mimo cvičení) a v pozdější fázi semestru k řešení domácích úkolů.
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu je založeno na průběžném bodování čtyř individuálně řešených praktických domácích úloh (max. 12 bodů), týmového projektu, kde je bodována průběžná práce i závěrečný výsledek obhajoby (celkem max. 48 bodů) a závěrečného písemného testu (max. 40 bodů). Z celkových 100 bodů je pro úspěšné hodnocení předmětu zkouškou třeba získat alespoň 70 bodů, pro ukončení zápočtem 60 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět předpokládá značný podíl samostatné práce na projektech a při samostudiu z originálních (= anglicky psaných) specifikací a dalších zdrojů. Rovněž většina podpůrných materiálů k přednášce (slidy) i k úlohám (zadání) je k dispozici v angličtině. ------- The subject requires ability to work independently on own projects, as well as reading original specifications and other English-written documents. The majority of support materials for lectures (slides) as well as task/homeworks specifications are available in English.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/PB138