PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace

Fakulta informatiky
jaro 2012
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Adam Rambousek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Filip Nguyen (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 12:00–13:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB138/1: Po 10:00–10:50 B130, L. Bártek
PB138/2: Po 11:00–11:50 B130, L. Bártek
PB138/3: Pá 9:00–9:50 B130, M. Grác
PB138/4: Pá 10:00–10:50 B130, M. Grác
PB138/5: Po 12:00–12:50 B130, A. Rambousek
PB138/6: Po 13:00–13:50 B130, A. Rambousek
PB138/7: Út 18:00–18:50 B116, F. Nguyen
PB138/8: Út 19:00–19:50 B116, F. Nguyen
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti z oblasti formálních jazyků, orientace v objektovém programování (silně doporučena základní znalost jazyka Java) a databázích. Dále je žádoucí základní znalost některého značkovacího jazyka (např. HTML) a služeb Internetu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními standardy, principy práce a technologiemi moderních značkovacích jazyků na bázi XML a jejich aplikací. Po úspěšném zvládnutí předmětu bude student schopen s těmito technologiemi samostatně pracovat na základní úrovni.
Osnova
 • Moderní značkovací jazyky, Extensible Markup Language (XML), struktura a terminologie značkovaných dokumentů. Standardy základní rodiny XML.
 • Standardy analýzy a zpracování XML dat. Objektový model dokumentu, událostmi řízené zpracování.
 • Modely XML dokumentu, používané přístupy a modelovací jazyky. DTD, XML Schema, RelaxNG.
 • Navigace a dotazování v XML datech. XPath.
 • Transformace XML dat, jazyk XSLT.
 • Ukládání a zpracování XML dat v databázích, indexování XML dat, nativní XML databáze. Dotazovací jazyky pro XML, XQuery.
 • XML a internetové technologie, moderní webové standardy. Web 2.0.
 • Metadata popisující XML zdroje, rámec RDF, ontologie. Úvod do sémantického webu.
 • Systémy řízené daty. Extract-Transform-Load. Zpracování komplexních událostí (CEP).
Literatura
 • SEELY, Scott. SOAP :cross platform internet development using XML. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xiv, 391 s. ISBN 0-13-090763-4. info
 • BURKE, Eric M. Java and XSLT. 1. vyd. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly & Associates, Inc., 2001. ISBN 0-596-00143-6. info
 • CAGLE, Kurt. Professional XML schemas. Birmingham: Wrox Press, 2001. xv, 691 s. ISBN 1-86100-547-4. info
 • KAY, Michael. XSLT :programmer's reference. 2nd ed. Birmingham: Wrox Press, 2001. xxxiii., 9. ISBN 1-86100-506-7. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek s ilustracemi vhodných postupů a nástrojů vývoje XML aplikací. Praktická cvičení v počítačových učebnách směřující k řešení úloh (s dokončením i mimo cvičení) a v pozdější fázi semestru k řešení týmového projektu.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a samostatné (obvykle týmové) konzultované práce na projektech s možností konzultací na cvičeních, kde jsou kromě toho řešeny úlohy. Hodnocení předmětu sestává z hodnocení úloh, projektu a závěrečného písemného testu. U písemného testu není povoleno použití žádných materiálů kromě psacích potřeb.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět předpokládá značný podíl samostatné práce na projektech a při samostudiu z originálních (= anglicky psaných) specifikací a dalších zdrojů. ------- The subject requires ability to work independently on own projects, as well as reading original specifications and other English-written documents.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.