UA642 Pedagogická praxe z informatiky III

Fakulta informatiky
podzim 2023
Rozsah
0/0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům příležitost praktického uplatnění nabytých pedagogických znalostí v prostředí jejich budoucího působení nebo v prostředí vysoké školy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude:
schopen prezentovat zadaná témata formou výuky na střední škole nebo vedení cvičení na vysoké škole.
Osnova
  • Individuální pedagogická praxe na SŠ pod vedením zkušeného pedagoga (v rozsahu 20 vyučovacích hodin výstupů) nebo vedení cvičení na vysoké škole k některému z předmětů zabývajících se programováním (v rozsahu jednoho semestru).
Literatura
  • ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy : teoretická učebnice. 1. vydání. V Brně: Computer Press, 2010. 103 stran. ISBN 9788025132289. info
  • ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy : praktická učebnice. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 112 s. ISBN 9788025132272. info
  • Studijní materiály k předmětu, pro nějž student vede cvičení
Výukové metody
Samostatná práce, prezentace zadaného tématu.
Metody hodnocení
Student musí absolvovat 20 hodin výstupů na studentem zvolené střední škole nebo po dobu jednoho semestru vést na vysoké škole cvičení k některému z předmětů zabývajících se programováním. Vyjádření učitele pověřeného vedením pedagogické praxe (posouzení odborných znalostí a pedagogických dovedností) nebo hodnocení vyučujícího předmětu UA642.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.