IB030 Úvod do počítačové lingvistiky

Fakulta informatiky
jaro 2007
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Rozvrh
Út 12:00–13:50 B007
Předpoklady
! I030 Úvod do počítač. lingv.
Před IB030 může být výhodou absolvování předmětu PV122 Formální struktura přirozeného jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět představuje úvod do počítačového zpracování přirozeného jazyka. Studenti se v něm seznámí s algoritmickým popisem jednotlivých jazykových rovin: morfologické, syntaktické, sémantické a pragmatické, a se zdroji jazykových dat: korpusy. Pozornost je věnována také reprezentaci znalostí, inferenci a vztahům k umělé inteligenci.
Osnova
 • Východiska počítačového zpracování přirozeného jazyka (Natural Language Processing, NLP).
 • Roviny jazyka - fonetika a fonologie, morfologie, syntaxe, sémantika a pragmatika.
 • Reprezentace morfologických a syntaktických struktur.
 • Analýza a syntéza: řečová, morfologická, syntaktická a sémantická.
 • Formy reprezentace znalostí o lexikálních jednotkách.
 • Porozumění jazyku: reprezentace významu věty, logická inference.
Literatura
 • PALA, Karel. Počítačové zpracování přirozeného jazyka. 1. vyd. Brno: FI MU, 2000. 190 s. info
 • ALLEN, James. Natural Language Understanding. 2nd ed. Redwood City: Benjamin/Cummings Publishing Company, 1995. xv, 654 s. ISBN 0-8053-0334-0. info
 • The Oxford handbook of computational linguistics. Edited by Ruslan Mitkov. Oxford: Oxford University Press, 2003. xx, 784. ISBN 0198238827. info
 • CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury., Logický základ teorie jazyka., O pojmu gramatické pravidlo. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. 209 s. info
 • MATERNA, Pavel a Jan ŠTĚPÁN. Filozofická logika: nová cesta? Olomouc: Olomouc (Univerzita Palackého), 2000. 127 s. ISBN 80-244-0109-6. info
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení se děje na základě písemné zkoušky. Účast na přednáškách není povinná.
Informace učitele
http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.