VV026 Laboratoř slovesné tvorby

Fakulta informatiky
jaro 2009
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
Rozvrh
Út 18:00–19:50 C511
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: probudit kreativitu studentů prostřednictvím vlastní umělecké tvorby v oblasti slovesné, ale i v oblastech jiných tvůrčích aktivit; vzbudit zájem o aktivní a nekonzumní přístup k životu jak u sebe, tak rovněž u druhých lidí.
Osnova
  • Smysl psaní, katarze, grafomanie. O čem psát? Brainstorming. Přístup kreativní, eklektický, kompilační. Odstraňování blokád. Výběr tématu, sběr informací, studium a empatie, stimulace k psaní, sběr a třídění materiálu. Odstup od textu. Tvorba plánu, osnovy, koncepce. Neliterární texty. Automatické psaní. Nácvik tvorby metafor. Inspirace vědou, literaturou, obrazem, hudbou, architekturou. Deník a jeho variace. Koláž z vlastních i cizích textů. Kolektivní psaní. Změna perspektivy, změna slovesného času. Volba a změny žánru. Variace, imitace, parodie. Krádeže textu. Prvopis a pravopis. Jazykové hry a reprodukční cvičení. Výtvarná a scénická prezentace. Redigování textu, kompoziční a stylistické úpravy, korektura, anotace, informace o autorovi. Autorské čtení. Kritické zhodnocení, recenze, polemika, etika kritiky. Copyright. Vernisáž a křest knihy.
  • Prezentace textu v Internetu.
  • Při kolokviu účastníci odevzdají soubor textů vytvořených během semestru.
Literatura
  • PROKEŠ, Josef. Laboratoř slovesné tvorby na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Universitas (revue Masarykovy univerzity v Brně), Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, ročník 38, č. 2, s. 33-35. ISSN 1211-3384. info
  • Tak pište. Brno: SURSUM, 1998. 116 s. ISBN 80-85799-36-7. info
  • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí aspekty výstavby textu. Vedoucí práce Zdeněk Kožmín. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1998. 211 s. info
Metody hodnocení
Přednášky, semestrální práce, referáty, diskuse v seminářích. Kolokvium (účastníci odevzdají soubor textů vytvořených během semestru).
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/prokes
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.