DPRPO Příprava posteru

Fakulta informatiky
jaro 2014
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Křenek, Ph.D. (přednášející)
MgA. Jana Malíková (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu student získá základní informace o konstrukci posteru, a to po stránce obsahové (jaké informace a jakým způsobem je vhodné je na posteru představit); výtvarné (grafické motivy, vizuální a estetická stránka posteru); technické (jakými nástroji poster sázet a následně tisknout, jak po technické stránce zajistit žádoucí obsahový i výtvarný vjem);
Dovednosti si vyzkouší vytvořením vlastního posteru a jeho prezentací v rámci posterové soutěž, kterou je předmět zakončen.
Osnova
  • Úvod do konstrukce posteru
  • Jaké informace a jak prezentovat, příklady
  • Výtvarný a estetický vjem, jak zaujmout
  • Programové nástroje pro sazbu posterů, použití velkoplošných tiskáren a ploterů
Výukové metody
Na sérii ǘodních přednášek navazuje samostatná práce studentů s možností konzultací. Předmět je uzavřen soutěží (pro udělení zápočtu se hodnotí účast s akceptovaným posterem, nikoliv umístění v soutěži).
Metody hodnocení
Účast na posterové soutěži s vlastním (skupinovým) posterem, který nebude komisí ze soutěže vyloučen.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.