PV241 Podnik a finanční řízení

Fakulta informatiky
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. David Fuchs (přednášející), Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 18:00–19:50 A217
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Výklad je zaměřen na základní terminologii, vazby a procesy ve fungování obchodní společnosti.
Osnova
  • Úvod do firemních financí; Finanční rozhodování; Majetková a finanční struktura firmy; Finanční analýza firmy; Firma a finanční trh; Financování firmy; Peněžní toky ve firmě; Finanční plánování; Rizika fungující firmy; Rozdělení zisku; Hodnota firmy; Firma a devizový trh
Literatura
    doporučená literatura
  • SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. 2756. ISBN 978-80-251-1830-6. info
    neurčeno
  • BREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS a Franklin ALLEN. Principles of corporate finance. 8th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxviii, 10. ISBN 0072957239. info
  • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Tůma - Milan Tůma. Praha: Victoria Publishing, 1992. 1 sv. (rů. ISBN 80-85605-24-4. info
Výukové metody
K předmětu jsou vedeny přednášky, na nichž jsou teoretické základy demonstrovány pomocí praktických případových studií.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou přednášek. Podmínka pro ústní zkoušku je složení písemného testu a sepsání seminární práce.
Informace učitele
Celkové hodnocení předmětu (dosažená známka) je složeno z ústní zkoušky, kvality zpracované seminární práce a úspěšnosti písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.