SDIPR Diplomová práce

Fakulta informatiky
jaro 2015
Rozsah
0/0. 20 kr. (max 20 kred). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Po výběru tématu se student seznamuje s problematikou a řeší zadané téma podle pokynů vedoucího práce. Student píše text práce a připravuje obhajobu.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Online. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
Studium odborné literatury, konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený v zapsaném semestru při splnění povinností spojených s realizací diplomové práce se zapsaným počtem kreditů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.