DPUBL Příprava publikace

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je veden školitelem formou individuální konzultace. Zápočet je udělen za odbornou publikaci v angličtině na téma budoucí disertační práce. Zápočet bude udělen buď na základě existujícího textu odsouhlaseného školitelem nebo závazného přijetí textu k publikaci. Student má rovněž k dispozici odborného školitele-konzultanta pro detailnější pomoc s formální i obsahovou stránkou publikace. Cílem předmětu je poskytnout prostor pro konzultace publikačních aktivit v souvislosti s disertační prací. Před přihláškou k obhajobě disertační práce musí mít student minimálně dvě odborné recenzované publikace v angličtině.
Osnova
  • Doktorský student připraví publikaci ve spolupráci se svými spoluautory.
Literatura
  • Basic English dictionary (Variant.) : The general Basic English dictionary : giving more than 40,000 senses of over 20,000 words, in Basic English. info
  • Dictionary of English language and culture (Variant.) : Longman dictionary of English language and culture [1992, Longman] : Longman dictionary of English language and culture [1998, Longman]. info
Výukové metody
Publikace je založena na původních výsledcích studenta. Speciální výuka není realizována, jsou k dispozici individuální konzultace školitele-konzultanta.
Metody hodnocení
Jediným požadovaným výstupem je samotná publikace.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.