VB000 Základy odborného stylu

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (přednášející), Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Peňáz (přednášející)
Mgr. Ondřej Nečas (cvičící)
RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marie Stará (cvičící)
Mgr. Marie Valíčková (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat – Fakulta informatiky
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 D2
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VB000/01: každou sudou středu 12:00–13:50 B411, Z. Nevěřilová
VB000/02: každou lichou středu 12:00–13:50 B411, Z. Nevěřilová
VB000/03: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 C416, D. Hlaváčková
VB000/04: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 C416, D. Hlaváčková
VB000/05: každé sudé úterý 12:00–13:50 B411, P. Šmerk
VB000/06: každé liché úterý 12:00–13:50 B411, P. Šmerk
VB000/07: každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 A218, P. Peňáz
Předpoklady
NOW ( SBAPR Bakalářská práce )
Schopnost komunikovat a psát texty na úrovni maturitních požadavků, mít zvolené téma bakalářské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou: pozitivní komunikace, komunikační bariéry a jejich překonávání; pravidla odborného vyjadřování po teoretické i praktické stránce; vypracování písemných prací (kapitol bakalářské práce): Úvod k bakalářské práci a část bakalářské práce Související práce/Současný stav; opravy chyb a jejich objasnění individuálně; pravopisné systémy a pravidla jazykové správnosti; ústní prezentace zvoleného tématu; základní pravidla správné argumentace;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
rozpoznat základní charakteristiky odborného stylu (formální, přesný, pevně strukturovaný, využívající oslabení platnosti výpovědi)
rozvrhnout písemnou část své bakalářské práce;
zvolit vhodné odborné zdroje pro danou odbornou oblast;
shrnout dosavadní stav poznání v dané odborné oblasti;
zformulovat cíl, metody a výsledky své bakalářské práce;
správně citovat odborné zdroje;
napsat abstrakt
Osnova
  • Zásady pozitivní komunikace, komunikační bariéry a jejich překonávání; pravidla odborného vyjadřování po teoretické i praktické stránce; kompozice a struktura odborného textu, terminologie; vypracování písemných prací: Úvod k bakalářské práci a Související práce/Současný stav; opravy chyb studentů a jejich objasnění individuálně; pravopisné systémy a pravidla jazykové správnosti; ústní prezentace zvoleného tématu (včetně videozáznamu a analýzy); základní pravidla správné argumentace;
Literatura
    doporučená literatura
  • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2011. PURL url info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. 2009. info
  • JANOVEC, Ladislav, Lucie BUŠOVÁ, Adéla ŘÍHOVÁ a Markéta ŠAMALOVÁ. Na co se často ptáte. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett nakladatelství. 135 s. ISBN 80-86906-76-0. 2006. info
  • ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PedF MU Brno. 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1. 1999. info
Výukové metody
Přednášky; cvičení a diskuse v hodině
Metody hodnocení
Dva psané texty; ústní prezentace včetně videonahrávky a celkového hodnocení;
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.