DVBDP Vedení bakalářské/diplomové práce

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
0/0. 4 kr. (od 2 krok 2 kred). Ukončení: z.
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci tohoto kurzu připraví doktorští studenti zadání pro bakalářské/diplomové práce a následně vedou studenty, kteří se na vypsané téma přihlásí.
Osnova
  • Doktorští studenti pracují samostatně pod dohledem zodpovědných pracovníků fakulty.
Literatura
  • BUI, Yvonne N. How to write a master's thesis. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009. xviii, 300. ISBN 9781412957106. info
  • LIPSON, Charles. How to write a BA thesis : a practical guide from your first ideas to your finished paper. Chicago: University of Chicago Press, 2005. 402 p. ISBN 0226481263. info
Výukové metody
Není realizována žádná speciální výuka.
Metody hodnocení
Očekávaným výstupem je vedení bakalářské nebo diplomové práce.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: 1 práce / 2 kredity, max. 4 kredity za semestr
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.