PV177 Laboratoř pokročilých síťových technologií

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Milan Čermák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Laštovička (přednášející)
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Jakub Čegan (cvičící)
RNDr. Martin Drašar, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Martin Macák (cvičící)
RNDr. Valdemar Švábenský (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV177/DataScience: Čt 21. 2. až Čt 16. 5. Čt 10:00–11:50 A505, M. Macák, T. Rebok
Předpoklady
SOUHLAS
Specializace "Datová analytika prakticky" -- žádné
Specializace "Počítačové sítě" -- absolvování předmětu PB156, lépe i PA159
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení se s oblastí a týmový projekt zaměřený na osvojení si principů v jedné z oblastí, na kterou je kurz v daném semestru specializován.
V semestru jaro 2019 je kurz specializován na následující oblasti:
1. Datová analýza prakticky (analýza velkých objemů dat, Big Data) -- cílem této specializace kurzu je seznámení studentů s metodami a nástroji pro analýzy velkých objemů dat (tzv. Big Data), které si posléze prověří formou prakticky zaměřených projektů, prezentovaných závěrem semestru.
2. Pokročilé počítačové sítě -- cílem této specializace je seznámení studentů se síťovými a souvisejícími technologiemi, metodologií výzkumu, vlastním výzkumem a prezentací výsledků. Práce v této specializaci je rozložena do dvou semestrů, začíná se v podzimním semestru nižšími vrstvami sítě (fyzická infrastruktura, konstrukce počítačových sálů, základní protokoly vrstvy L2 - STP, 802.1Q,...), v jarním semestru se pokračuje protokoly na úrovni L3, převážně směrovací protokoly (OSPF, BGP). Jarní semestr navazuje na podzimní základy.
Osnova
  • Týmový projekt v některé z oblastí specializace předmětu v daném semestru -- datová analytika, sítě, gridy nebo multimédia. Studenti si vyberou nebo jim bude přidělen samostatný projekt (pro skupinu studentů), při jehož realizaci si osvojí pokročilé znalosti příslušné oblasti, zvládnou základy metodologie výzkumu, budou případně realizovat vlastní výzkum a odprezentují dosažené výsledky. Postup práce bude pravidleně sledován na jednotýdenních nebo dvoutýdenních seminářích, kde studenti získají nezbytnou zpětnou vazbu.
  • Na závěrečném semináři je provedeno celkové zhodnocení a studentům bude udělen zápočet.
Literatura
  • STEVENS, W. Richard, Bill FENNER a Andrew M. RUDOFF. UNIX network programming. 3rd ed. Boston, Mass.: Addison-Wesley, 2004. xxiii, 991. ISBN 0-13-141155-1. info
  • KUROSE, James F. Computer networking :a top-down approach featuring the Internet. Boston: Addison-Wesley, 2003. xvii, 752. ISBN 0-321-17644-8. info
  • GOUDA, Mohamed G. Elements of network protocol design. New York: John Wiley & Sons, 1998. xviii, 506. ISBN 0471197440. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve formě projektových témat, kterým se věnuje každý ze studentǔ, a to buď v týmu s dalšími studenty nebo samostatně. Na semináři pak postupně všichni studenti referují o výsledcích práce na projektech na samostatném vystoupení. Konkrétní specializace předmětu pak mohou být doplněny o úvodní přednášky na dané téma.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni za aktivitu na seminářích a za kvalitu dosažených výsledků a způsob a kvalitu jejich prezentace před svými vrstevníky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.