PV180 Projekt ze sociální informatiky

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 19. 2. až Út 14. 5. Út 14:00–15:50 B411
Předpoklady
PV262 Metody výzkumu v sociální inf. || SOUHLAS
Předpokládá se rozmyšlení a návrh tématu projektu, který bude zpracován v rámci tohoto předmětu.
Dále se předpokládají se základní znalosti z oblasti sociální informatiky alespoň v rozsahu předmětu SIN01 Sociální informatika a také zvládnutí metodologie tvorby empirické práce v rozsahu předmětu PV262 Metody a praxe výzkumu v sociální informatice.
V případě zaměření studentského projektu na oblast asistivních technologií je doporučeno i absolvování kurzu PV072 Seminář z asistivních technologií. V případě zaměření studentského projektu na oblast HCI je doporučeno i absolvování kurzu PV182 Komunikace člověka s počítačem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem semináře je praktické zpracování rozsáhlejšího projektu v oblasti sociální informatiky. Projektem může být např. naprogramování konkrétní aplikace, provedení kvantitativního nebo kvalitativního výzkumu, realizace sociální simulace či zpracování prototypu uživatelského rozhraní. Výběr vhodných aplikací či nástrojů pro zpracování projektů není omezen.
Na konci kurzu bude student schopen samostatně zpracovat a prezentovat rozsáhlejší projekt na zvolené téma v oblasti sociální informatiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen zpracovat a prezentovat rozsáhlejší projekt v oblasti sociální informatiky.
Osnova
 • 1) Představení struktury semináře, diskuse o náplni semináře, představení požadavků na úspěšné ukončení předmětu. Zjištění očekávání studentů od semináře
 • 2) Krátké představení témat a použitých technologií jednotlivých projektů. Diskuze nad zvolenými nástroji a minimálním rozsahem práce, který bude potřebný pro úspěšné ukončení předmětu
 • 3) Sestavení časového plánu projektů a nastavení pevných milníků.
 • 4-7) Samostatné zpracování projektů (tvorba praktických výstupů).
 • 8) Prezentace praktických výstupů projektů.
 • 9-12) Samostatné zpracování projektů (oprava praktických výstupů, vytvoření textové části projektu).
 • 13) Obhajoba projektů a zpětná vazba od studentů.
Literatura
 • COOK, Albert M. a Janice MILLER POLGAR. Assistive Technologies (Fourth Edition) - Principles and Practice. 2015. ISBN 978-0-323-09631-7. info
 • GILBERT, G. Nigel a Klaus G. TROITZSCH. Simulation for the social scientist. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press, 2005. xi, 295. ISBN 0335216005. info
 • KLING, Rob, Howard ROSENBAUM a Steve SAWYER. Understanding and communicating social informatics : a framework for studying and teaching the human contexts of information and communication technologies. 1st Print. Medford, New Jersey: Information Today, 2005. xx, 216. ISBN 1573872288. info
 • MANN, Chris a Fiona STEWART. Internet communication and qualitative research : a handbook for researching online. London: Sage Publications, 2000. x, 258. ISBN 0761966277. info
 • PREECE, Jenny. Human computer interaction. Harlow: Addison-Wesley, 1994. xxxviii, 7. ISBN 0-201-62769-8. info
Výukové metody
Samostatná analýza a implementace projektu, pravidelnými konzultacemi s přednášejícím, prezentace výsledků, tvorba textové dokumentace, diskuze. Povinná a nepovinná cvičení (termíny povinných cvičení budou upřesněny na začátku semestru – úvodní představení tématu, časového plánu, obhajoba praktické části a závěrečná obhajoba).
Metody hodnocení
Obhajoba projektu. Hodnocení je uděleno na základě odevzdání a prezentace výsledků dosažených při analýze a implementaci projektu. Hodnocena je nejen praktická projektu, ale i vytvořené texty, které by měly mít strukturu závěrečné práce s menším rozsahem (cca 10-15 normostran). Upřesňující požadavky na témata, termíny odevzdání a termíny prezentací budou stanoveny na začátku semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.