PA186 Interim Project II

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
0/0/8. 7 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Bc. Alena Hooperová (přednášející)
Garance
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Bc. Alena Hooperová
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
PA185 Interim Project I && SOUHLAS
Strictly after PA185
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to work on a junior level position in a service oriented company.
Osnova
  • Student si může zvolit rychlejší nebo pomalejší alternativu absolvování praxe.
  • Tento předmět je pomalejší alternativou a jedná se o její DRUHOU polovinu.
  • Stáž spočívá v práci v organizaci (firma, veřejnoprávní instituce apod.), jejíž činnost odpovídá zaměření studovaného oboru. Délka stáže je 300 pracovních hodin, z toho minimálně 150 hodin v období výuky. Denní pracovní doba nepřekročí 8 hodin.
  • Student pokračuje předmětem PA186 v následujícím semestru ve stejné organizaci, kde absolvoval PA185, přičemž garant za organizaci by měl zůstat stejný. Výjimky jsou možné pouze se souhlasem vyučujícího.
  • Nutnou podmínkou pro schválení registrace/zápisu předmětu je předchozí dokončení stáže v rámci PA185.
  • V průběhu semestru student odevzdává elektronicky prostřednictví Odevzdávárny průběžnou zprávu a výkaz (termín bude upřesněn vyučujícím). Deset dní před ukončením předmětu vloží student do ISu Technickou zprávu a výkaz a tři dny před ukončením vloží do ISu prezentaci a Protokol o dokončení stáže (PA186).
  • V průběhu zkouškového období vypíše přednášející termíny pohovorů, na základě kterých bude uděleno hodnocení. Pokud platí výjimečná opatření, nebudou se ústní termíny vypisovat a hodnocení se uděluje na základě dodaných dokumentů.
Literatura
  • Humpolíček, Pavel - Uhrová, Alena. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost.
Výukové metody
Internship within a business partner organization. Work on real-life projects with service orientation. Comparation of learned theory with practice. Feedback elaboration.
Metody hodnocení
Technical reports on the project and a public presentation of results on a faculty seminar are required to obtain the colloquium.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Research - 2nd semester: credit value: 7+1 ECTS.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2021/PA186