PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací v jazyce C/C++

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (přednášející)
Ing. Milan Brož, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Dušan Klinec (cvičící)
Mgr. Lukáš Korenčik (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
RNDr. Martin Maška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Sýs, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Martin Ukrop (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
PB071 Principy nízkoúr. prog. || SOUHLAS
U studentů se předpokládá znalost jazyka C nebo C++. Současně se předpokládá uživatelská znalost operačního systému dle konkrétní skupiny (Unix nebo Windows). Povinnou prerekvizitou je absolvování předmětu PB071 nebo výjimka udělená přednášejícím.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/110, pouze zareg.: 9/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 9/110
Mateřské obory/plány
předmět má 75 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Rozvinout schopnost programovat v jazyce C++ na základě vybrané konkrétní aplikační domény.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: používat moderní vývojové nástroje (IDE, debugger, verzovací nástroje...); dodržovat a používat dobré programátorské návyky; lépe se orientovat v praktických problémech řešených v oblasti studentova zaměření; vytvářet udržovatelné a rozšiřovatelné aplikace; ladit chyby v programu a předcházet jejich výskytu systematickým testováním; korektně a efektivně pracovat s pamětí a velkými daty; optimalizovat aplikaci z hlediska používání systémových zdrojů;
Osnova
 • Jednotlivé tematické skupiny (seznam uveden v kolonce Informace učitele) mají společnou kostru probíraných témat, jednotlivá témata jsou ale demonstrována a procvičována na problémech v doménách dle tematické skupiny. Základní tématická kostra je:
 • Úvod do problematiky dle tematické skupiny
 • Životní cyklus vytvářené aplikace
 • Udržitelnost kódu
 • Ladění chyb (debugging)
 • Práce s pamětí
 • Práce s velkými daty
 • Systematické testování
 • Zpracování chyb
 • Ladění výkonu
 • Použitelnost aplikace
Literatura
 • Literatura dle tématické skupiny.
Výukové metody
Výuka probíhá formou praktických dvouhodinových cvičení, doplněných samostatnými domácími programátorskými úlohami procvičujícími aktuálně probíranou látku. Cvičení obsahují nutný teoretický úvod do problematiky, který však typicky nepřesáhne 30 % času cvičení – zbylá část je věnována programování a používání souvisejících vývojových nástrojů u praktických úloh.
Metody hodnocení
Student během celého semestru vypracuje 10 domácích úloh a jeden závěrečný (skupinový) projekt včetně prezentace. Pro úspěšné absolvování je požadován zisk 60 % dosažitelných bodů a úspěšné splnění finálního programovacího cvičení.
Pro zisk zápočtu je nutné dokončit samostatné bodované úloh započaté na cvičení. Pro zisk kolokvia vypracovat závěrečný (skupinový) projekt. Účast ve cvičeních je povinná, tolerovány jsou dvě neomluvené neúčasti.
Informace učitele
Pro semestr jaro 2020 budou otevřeny tyto tématické skupiny:
Aplikovaná kryptografie a bezpečné programování (Marek Sýs)
Vývoj open source aplikací (Martin Ukrop, Dušan Klinec, více info na https://github.com/crocs-muni/open-source-development-course)

Pro semestr jaro 2017 budou otevřeny tyto tématické skupiny:
Zpracování obrazu (vyučujicí Martin Maška)
Aplikovaná kryptografie a bezpečné programování (vyučujicí Petr Švenda)
Implementace interpretu v C++ (Petr Ročkai)

Following thematic groups will be opened for Spring 2016 semester:
Image processing (Martin Maška)
Applied cryptography and secure programming (Petr Švenda)
Implementing an interpreter in C++ (Petr Ročkai)
Detailed information can be found at Interactive syllabi
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2021/PB173