SOBHA Obhajoba závěrečné práce

Fakulta informatiky
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 98 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student prokáže schopnost veřejně a strukturovaně prezentovat výsledky své práce, odpovědět na posudky oponentů a reagovat na další připomínky v diskusi.
Osnova
  • Prezentace cílů a výsledků práce. Posudky oponenta a vedoucího práce. Odpovědi na posudky. Rozprava.
Literatura
  • Studijní katalog Fakulty informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 342 s. ISBN 978-80-210-4592-7. info
Výukové metody
Presentace pisemné práce a její obhajoba.
Metody hodnocení
Obhajoba probíhá ústně formou veřejné prezentace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: podle harmonogramu.
Podmínky pro zapsání Obhajoby závěrečné práce jsou specifikovány ve studijním plánu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.