PA036 Projekt z databázových systémů

Fakulta informatiky
jaro 2023
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Předpoklady
Předpokládá se znalost databázových systémů, datového modelování a softwarového inženýrství a kladný vztah k programování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analyzovat a vytvořit zadanou problematiku z oblasti zpracování dat, implementovat řešení problému a výsledky prezentovat, typicky výkonnostní výsledky. Implementace předpokládá použití některého soudobého databázového systému, instalace v přenositelných zařízeních nevyjímaje.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu bude student schopen: - používat databázový systém pro ukládání dat; - nastudovat a použít pokročilé techniky zpracování dat; - navrhnout a realizovat výkonnostní testy aplikace; - zdokumentovat výsledky testů a prezentovat je.
Osnova
 • Představení zadání projektů, vytvoření podrobného zadání.
 • Plánování a řízení realizace projektu s pomocí GANTT diagramu.
 • Konzultace řešení projektu.
 • Prezentace návrhu řešení projektu.
 • Realizace implementace a konzultace jejího průběhu.
 • Provádění výkonnostních testů.
 • Prezentace implementovatného díla, dosažených výsledků a zhodnocení dodržení časového plánu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Řízení projektů. Edited by Milton D. Rosenau. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xiv, 344. ISBN 8072262181. info
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015. info
 • SMITH, Gregory. PostgreSQL 9.0 high performance : accelerate your PostgreSQL system and avoid the common pitfalls that can slow it down. 1st pub. Birmingham: Packt Publishing, 2010. xiii, 442. ISBN 9781849510301. info
 • DOUGLAS, Korry a Susan DOUGLAS. PostgreSQL : the comprehensive guide to building, programming and administering PostgreSQL databases. 2nd ed. Indianapolis: Sams Publishing, 2006. xxi, 1006. ISBN 0672327562. info
Výukové metody
Diskuze na seminářích, vypracování týmového projektu včetně dokumentace a prezentace výsledků projektu.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě prezentace záměru projektu na semináři, vlastní realizace projektu, odevzdání projektové dokumentace a prezentace funkčního projektu na semináři. Dále pak oponování jednoho zadání projektu jiných studentů a účast na všech prezentacích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.