PB156cv Počítačové sítě - cvičení

Fakulta informatiky
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Miloš Liška, Ph.D. (cvičící)
Ing. Václav Oujezský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Lukáš Ručka (cvičící)
Bc. Michal Šnajdr (cvičící)
Ing. Petr Lešek (pomocník)
Mgr. Pavel Novák (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
Běží současně s předmětem PB156
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základního předmětu PB156 Počítačové sítě přímou experimentální zkušenost se síťovými protokoly a jejich používáním.
Výstupy z učení
Výstupy kopírují ty ze základního předmětu PB156, rozšiřujíce přednášky o zkušenost s přímých využitím přednášené látky. Absolventi získají praktickou zkušenost s budováním jednoduchých sítí, sledováním a analýzou provozu, porozumnění většiny protokolů prezentovaných na přednáškách jejich skutečným použitím a/nebo jejich sledováním v postavené sítí.
Osnova
  • Úvodní prezentace, se známení s es systémem sledování a analýzy paketů Wireshark Praktický zkušenost s HTTP, rozdíly mezi protokoly, jednoduché get a put příkazy, přístup k dlouhým dokumentů, jednoduchá autentizace DNS, DNS lookup, ipconfig, DNS stopy v proudu paketů TCP protokol, analýza TCP paketů, řízení zahlcení v TCP UDP protokol, analýza UDP paketů IP protokol, analýza IP paketů, fragmentace paketů, ICMP, IPv6 Etherneta a ARP, Ethernetové rámce, ARP caching DHCP protokol, analýza paketů, postavení jednoduchého DHCP serveru (Struktura je inspirována a do značné míry sleduje sleduje Wireshar Laboratory Kuroseho a Rosse)
Výukové metody
Laboratorní cvičení a případnými domácími úkoly
Metody hodnocení
Cvičení jsou povinná, maximálně dvě cvičení mohou být vynechána po řádné omluvě. Studenti zpracují krátký protokol z každé skupiny cvičení, vypracované protokoly jsou podmínkou zápočtu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.