PV061 Úvod do strojového překladu

Fakulta informatiky
podzim 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 B411
Předpoklady
! P061 Úvod do strojového překladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje zájemce s principy strojového překladu, uvádí hlavní fáze při strojovém překládání a poskytuje přehled hlavních překladových systémů. Pozornost je věnována problému víceznačnosti, vztahům k reprezentaci znalosti a reprezentaci významu.
Osnova
  • Teorie překladu a typy překladů, vztah k AI.
  • Vznik strojového překladu a současný stav.
  • Koncepce strojového překladu: binární překlady, překlady na bázi převodního jazyka, techniky využívající paralelních korpusů.
  • Proces překladu: lexikální analýza a slovníky, morfologická a syntaktická analýza a reprezentace větných struktur, transfer, reprezentace významu, syntéza.
  • Klíčové otázky strojového překladu, problém víceznačnosti, reprezentace významu vět a znalostí, význam slov a slovních spojení, terminologie.
  • Některé úspěšné systémy SP: EUROTRA, SYSTRAN, METEO, TAUM aj.; situace ve vztahu k češtině -- PC Translator, SKIK2, TRANSEN;
Literatura
  • HUTCHINS, W. John a Harold L. SOMERS. An introduction to machine translation. London: Academic Press, 1992. xxi, 362 s. ISBN 0-12-362830-X. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2021.