PV061 Úvod do strojového překladu

Fakulta informatiky
podzim 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 B411
Předpoklady
! P061 Úvod do strojového překladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje zájemce s principy strojového překladu, uvádí hlavní fáze při strojovém překládání a poskytuje přehled hlavních překladových systémů. Pozornost je věnována problému víceznačnosti, vztahům k reprezentaci znalosti a reprezentaci významu.
Osnova
  • Teorie překladu a typy překladů, vztah k AI.
  • Vznik strojového překladu a současný stav.
  • Koncepce strojového překladu: binární překlady, překlady na bázi převodního jazyka, techniky využívající paralelních korpusů.
  • Proces překladu: lexikální analýza a slovníky, morfologická a syntaktická analýza a reprezentace větných struktur, transfer, reprezentace významu, syntéza.
  • Klíčové otázky strojového překladu, problém víceznačnosti, reprezentace významu vět a znalostí, význam slov a slovních spojení, terminologie.
  • Některé úspěšné systémy SP: EUROTRA, SYSTRAN, METEO, TAUM aj.; situace ve vztahu k češtině -- PC Translator, SKIK2, TRANSEN;
Literatura
  • HUTCHINS, W. John a Harold L. SOMERS. An introduction to machine translation. London: Academic Press, 1992. xxi, 362 s. ISBN 0-12-362830-X. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.