PV119 Základy práva pro informatiky

Fakulta informatiky
podzim 2007
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Rozvrh
Út 14:00–15:50 D1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s podstatou práva jako nástroje společenské regulace a základy jednotlivých právních disciplín s zaměřením na získání základní praktické orientace v nich s návazností na informatiku.
Osnova
  • Podstata práva jako nástroje společenské regulace.
  • Základní pojmy z právní teorie.
  • Otázky legislativní pravomoci a působnosti. Přehled jednotlivých právních disciplín zaměřený na získání základní praktické orientace s návazností na informatiku: -- občanské právo -- obchodní právo -- pracovní právo -- mezinárodní právo soukromé -- pozemkové právo -- ústavní právo -- správní právo -- trestní právo -- právo životního prostředí -- mezinárodní právo veřejné.
Literatura
  • SCHELLE, Karel. Základy soukromého práva. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1993, 295 s. ISBN 80-210-0581-5. info
  • SCHELLE, Karel. Základy veřejného práva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 353 s. ISBN 80-210-0580-7. info
Metody hodnocení
písemná (příp. ústní) zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.