PA173 Mathematical Morphology

Fakulta informatiky
podzim 2009
Rozsah
2/2. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Rozvrh
Út 12:00–13:50 C511, Út 16:00–17:50 B311, Út 18:00–19:50 B311
Předpoklady
Vhodné jsou znalosti na úrovni kursu PV131 Digitální zpracování obrazu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit principy metod matematické morfologie a efektivních algoritmů jejich výpočtu; respektovat jejich vlastnosti a teoretické limity; demonstrovat jejich použití na praktických problémech z různých aplikačních oblastí analýzy obrazu; navrhovat řešení problémů analýzy obrazu pomocí matematické morfologie.
Osnova
  • Strukturní element a jeho rozklad
  • Základní morfologické operátory (eroze, dilatace, otevření, uzavření, top-hat, ...)
  • Hit-or-miss transformace, kostry, ztenčování, zesilování
  • Geodetické transformace a metriky
  • Morfologické rekonstrukce
  • Morfologické filtry
  • Segmentace, algoritus záplava, značky, hierarchické segmentace
  • Efektivní implementace morfologických operátorů
  • Granulometrie, klasifikace, analýza textur
Literatura
  • SOILLE, Pierre. Morphological Image Analysis: Principles and Applications. 2nd edition. Berlin: Springer-Verlag, 2003. ISBN 3-540-42988-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky následovaná cvičeními v počítačové učebně s možností vyzkoušení probírané látky na praktických příkladech.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška, nutná účast na cvičeních. Studijní materiály v angličtině. Výuka v angličtině nebo v češtině (pokud všichni zapsaní studenti preferují češtinu).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.