logo Fakulta informatiky Katedra vizuální informatiky
Katedry
14331014 KVI Katedry Fakulta informatiky MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci