Katedra vizuální informatiky

14331014 KVI FI

Zaměstnanci

Profesoři


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce