DUVOD Úvod do PhD studia

Fakulta informatiky
podzim 2010
Rozsah
2/0. kombinace přednášek a práce v seminárních skupinách v rozsahu cca 2 hodiny týdně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DUVOD/01: Út 8:00–9:50 A107
DUVOD/02: St 14:00–15:50 B007
DUVOD/03: Pá 12:00–13:50 C511
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v PhD studiu na Fakultě informatiky MU. Po absolvování kurzu bude mít každý student jasnou představu o struktuře studia, formálních i obecných odborných požadavcích, bude rovněž seznámen s obecnými základy a principy odborné práce a získá představu o nezbytných dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování PhD studia.
Osnova
  • Úvod do studia, jeho struktura
  • Základní formální požadavky, předměty, kredity, ...
  • Interakce se školiteli a školiteli-konzultanty, řešení problémů souvisejících se studiem
  • Práce s literaturou, vyhledávání a rozpoznání relevantních informací, zdroje vědecké literatury a informací
  • Principy odborné rešerše, odborné zpracování textu
  • Principy vědecké práce, experimenty
Výukové metody
Přednášky a semináře, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Pouze zápočet za průběžnou práci
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.