MA012 Statistika II

Fakulta informatiky
podzim 2010
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
Mgr. Martin Řezáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Janoušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 10:00–11:50 A107
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MA012/01: Čt 10:00–11:50 B003, M. Řezáč
MA012/02: Čt 14:00–15:50 B003, M. Řezáč
Předpoklady
Statistika II předpokládá znalost základů statistiky získaných např. po absolvování předmětu Statistika I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náhodné výběry, bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí, testování hypotéz, korelační a regresní analýza. Hlavní cíle kurzu jsou: seznámit studenta s principem statistické indukce; vysvětlit podstatu vybraných statistických testů včetně počítačové implementace; vymezení podmínek pro aplikaci testů; naučit studenta interpretovat výsledky testů.
Osnova
 • Princip statistické indukce. Náhodné výběry, statistiky, parametrické funkce.
 • Bodové odhady a jejich konzistence, nestrannost a asymptotická nestrannost. Metody hledání bodových odhadů.
 • Náhodné výběry z normálních rozložení a použití exaktních rozložení.
 • Intervaly spolehlivosti a jejich konstrukce.
 • Testování statistických hypotéz.
 • Analýza závislosti dvou a více náhodných veličin.
 • Jednoduchá a vícenásobná lineární regrese.
 • Statistické programové systémy.
Literatura
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Tomáš LERCH. Základní statistické metody. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 180 s. ISBN 80-210-3886. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Sbírka příkladů. 2.,přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. 127 s. ISBN 80-210-1832-1. info
 • ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 1993. 246 s. info
 • OSECKÝ, Pavel. Statistické vzorce a věty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. [29] list. ISBN 8021017589. info
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Výuka probíhá každý týden v rozsahu 2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení. Nutnou podmínkou absolvování předmětu je vypracování semestrálního projektu. Zkouška písemná, sestává z testové části a části s příklady.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.