DZPJUI Pokročilé metody zpracování přirozeného jazyka a umělé inteligence

Fakulta informatiky
podzim 2011
Rozsah
3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Fakulta informatiky
Předpoklady
Absolvování magisterského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je veden školitelem se snahou o zapojení individuálních výzkumných aktivit studentů v širším kontextu Centra zpracování přirozeného jazyka. Nosným tématem předmětu jsou techniky počítačového zpracování textů, řeči a dialogů v digitální podobě. Hlavní náplní předmětu je vlastní výzkumná a prezentační činnost na základě individuální domluvy a konzultací se školitelem. V rámci předmětu se studenti zapojují do řešení výzkumných záměrů a dalších projektů s maximální snahou o zapojení do mezinárodních výzkumných struktur, jako jsou sítě excelence či jiné formy rámcových programů EU. Maximální důraz je kladen na týmovou spolupráci.
Osnova
 • Mezi hlavní témata řešená v Centru ZPJ patří: - Počítačové porozumění přirozenému jazyku.
 • - Roviny analýzy jazyka - morfologie, syntax, sémantika.
 • - Jazyková data - textové korpusy, korpusové nástroje, disambiguace, pravidlové a statistické systémy.
 • - Representace morfologických struktur, algoritmy morfologické analýzy.
 • - Representace syntaktických struktur, algoritmy syntaktické analýzy.
 • - Sémantická representace, lexikální významy, elektronické slovníky a lexikální databáze.
 • - Sémantická analýza věty, normální translační algoritmus.
 • - Pragmatika, analýza promluvy a její segmentace, anafora a koreference.
 • - Dialogové systémy.
 • - Aplikace dialogových systémů asistivních technologiích.
 • - Vyvozování a reprezentace znalostí.
 • - Komunikační agenti.
 • - Evaluační techniky.
 • - Strojové učení ve zpracování přirozeného jazyka.
 • - Umělá inteligence a její techniky ve zpracování přirozeného jazyka.
Literatura
 • Literaturu určuje školitel individuálně.
 • Supervisor determines the literature individually.
Výukové metody
Vlastní výzkumná a prezentační činnost na základě individuální domluvy a konzultací se školitelem, týmová spolupráce, zapojení do výzkumách programů.
Metody hodnocení
Vyhodnocení vědecké a presentační činnosti studenta.
Informace učitele
Literaturu určuje školitel individuálně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.