EN

FI:PA017 Softwarové inženýrství II - Informace o předmětu

PA017 Softwarové inženýrství II

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Štěpánek (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 D3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
pochopit a vysvětlit současné poznatky softwarového inženýrství při řízení práce na rozsáhlých projektech;
pochopit a vysvětlit problémy měření efektů informačních technologií a makroekonomické efekty;
kriticky hodnotit přínosy informačních technologií;
diskututovat podporu operativy a managementu v životním cyklu softwaru a související sociální a ergonomické aspekty.
Osnova
 • Proces vývoje SW systémů. Hlavní činnosti v procesu vývoje a různé přístupy.
 • RUP z pohledu vývojových i manažerských činností.
 • Řízení konfigurací, správa verzí SW, refaktoring a integrace.
 • Problematika testování, testovací proces a management, testování řízené případy užití.
 • Typy testů, testovací nástroje, automatizace testování, správa incidentů.
 • Uživatelská rozhraní, jejich návrh a jejich ladění.
 • Softwarové metriky, refaktoring kódu.
 • Údržba softwaru, charakteristiky udržovatelného SW, znovupoužitelnost SW.
 • Ladění a uvedení do provozu, křivka zaučování.
 • Kvalita a hodnocení SW, ISO 9000, ISO 14598.
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHACH, Stephen R. Object-oriented and classical software engineering. 7th ed. Dubuque, IA: Mcgraw-Hill, 2006. xx, 618. ISBN 0073191264. info
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací : průvodce analýzou a návrhem objektově orientovaného softwaru. Brno: Computer Press, 2003. xiii, 387. ISBN 80-7226-947-X. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Opravné zkoušky mohou být i ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, akreditace podzim.