EN

FI:PV170 Konstrukce digitálních systémů - Informace o předmětu

PV170 Konstrukce digitálních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Veškrna (přednášející)
RNDr. Filip Mravec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 12:00–13:50 C525
Předpoklady
NOW ( PB170 Seminář z konstrukce dig.syst. )
Jedná se o úvodní předmět oboru. Nejpozději paralelně je nutno absolvovat předmět PB107.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět a aktivně zvládnout základní teoretické poznatky a praktické postupy sloužící pro popis a pro konstrukci číslicových systémů. Konkrétně se jedná o následující skutečnosti:
Základy logické algebry.
Návrh jednoduchých kombinačních obvodů.
Návrh základních sekvenčních obvodů.
Osnova
 • Teorie zobrazení dat a kódování informací.
 • Logická algebra a optimalizace logických výrazů.
 • Realizace aritmetických a logických operací v číslicovém počítači.
 • Základy impulsní techniky.
 • Základní logické obvody a prvky logické struktury číslicových počítačů.
 • Teoretický aparát návrhu automatů.
 • Základní funkční bloky číslicových počítačů.
 • Jádra číslicových systémů
Literatura
  doporučená literatura
 • John F. Wakerly, Digital Design: Principles and Practices (4th Edition) , Prentice Hall, 2005.
Výukové metody
Teoretická příprava korespondující se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze tří částí:
1) obhajoba projektu zpracovaného v rámci laboratorních cvičení,
2) písemný test na téma - logická algebra, návrh číslicových obvodů a analýza zapojení číslicových obvodů,
3) ústní zkouška na téma - nástroje pro návrh číslicových systémů.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových systémů. Většina studijních podkladů a veškerá technická dokumentace a návody k použití jsou k dispozici v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, akreditace podzim.