DUCIT Teaching Lab

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
0/2/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Přibyla (přednášející)
RNDr. Martin Ukrop (přednášející)
Mgr. Martina Cvinčeková (cvičící)
Mgr. Jan Koniarik (cvičící)
Bc. Imrich Nagy (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Ukrop
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 10:00–11:50 A220
Předpoklady
SOUHLAS
Student vede alespoň jednu hodinu výuky (cvičení) každý týden. Předmět si mohou zapisovat studenti bakalářského, mgisterského i doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Učitel omezuje zápis na studenty, kteří aktuálně vedou cvičení.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Rozvinout dovednosti relevantní pro budoucí učitelské působení studentů, např. vysvětlovat látku, ovlivňovat atmosféru ve třídě nebo uvažovat koncepčně nad plánem výuky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- tvořit, uvádět a analyzovat inovativní výukové aktivity
- reflektovat vlastní výuku
- pojmenovat a vhodně použít různé pedagogické nástroje
- nastavovat normy ve výuce
- líp řešit problémy, které ve výuce můžou nastat
- chápat smysl hospitací a správně je realizovat
Osnova
 • Co je úkolem cvičícího? Jak dobře udělat první hodinu?
 • Jak klást otázky? Jak přemýšlet o přemýšlení?
 • Jak srozumitelně zadávat úkoly? Na co je úloha zaměřená?
 • Jak strukturovat hodinu?
 • Jak srozumitelně vysvětlovat?
 • Jak přemýšlet o přemýšlení studentů?
 • Jak motivovat studenty?
 • Jak klást otázky (ještě lépe)?
 • Jaké nástroje mám jako cvičící k dispozici?
 • Jak dávat zpětnou vazbu?
 • Jak získávat zpětnou vazbu?
 • Jaké úkoly zadávat? Jaký je cíl cvičení?
 • Jak testovat to, co chci testovat?
Literatura
  doporučená literatura
 • WILSON, Greg. Teaching Tech Together: How to Make Your Lessons Work and Build a Teaching Community around Them. 1st Edition. Chapman and Hall/CRC, 2019. 248 s. ISBN 978-0-367-35297-4. Full version of the book available online. info
 • BELL, Tim, Ian H. WITTEN a Mike FELLOWS. CS Unplugged: An enrichment and extension programme for primary-aged students. 2015 edition. 2015. project homepage info
 • PETTY, Geoffrey. Teaching today : a practical guide. 4th ed. Cheltenham: Nelson Thornes, 2009. vii, 614. ISBN 9781408504154. info
Výukové metody
workshopy (předpokládá se aktivita studenta), učení zážitkem, diskuse reflexe, prezentace zkušených učitelů
Metody hodnocení
Požadavkem k zápočtu je aktivní účast v hodinách, aktivní reflektování vlastní výuky, poskytnutí zpětné vazby výuky na vybraných hodinách na fakultě a případné vytvoření vlastního výukového programu.
Informace učitele
Mohlo by vás zajímat také VV069 Prezentační dovednosti vyučované na FI MUNI nebo XS450 Komunikační trénink, XS451 Komunikační trénink 2, XS020 Inspiratorium pro učitele, F2452 Inspiratorium pro učitele 2 a XS350 Práce se skupinovou dynamikou vyučované na Přírodovědecké fakultě MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.