PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Petr Blaho (přednášející), Mgr. Ivan Nečas (zástupce)
Bc. Pavel Buchart (přednášející), Mgr. Ivan Nečas (zástupce)
Mgr. Tomáš Hrabal (přednášející)
Mgr. Marek Hulán (přednášející)
Mgr. Jan Mayer (přednášející)
Mgr. Ivan Nečas (přednášející)
Mgr. Adam Růžička (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 12:00–13:50 A320
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV249/01: Út 10:00–11:50 A319, I. Nečas
Předpoklady
SOUHLAS
Znalost programování v libovolném programovacím jazyce (C/C++,Java,Python,...).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznámí posluchače s vývojem software pomocí jazyka Ruby. Ruby je moderní dynamický, silně typovaný jazyk, který získává na popularitě díky jednoduché syntaxi, silné podpoře meta-programování a široké komunitě vývojářů. Ruby může být využito k vývoji GUI, webových či mobilních aplikací.
Student se postupně naučí pracovat s jazykem Ruby, tvorbou webových aplikací, testováním software, nasazováním do produkčních prostředí či spolupráci s JVM a jazykem Java
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- číst a porozumět kódu napsaném v programovacím jazyku Ruby;
- psát vlastní skripty v tomto jazyku;
- rozumět základům vývoje webových aplikací;
- vytvářet webové aplikace pomocí frameworku Ruby On Rails;
- spolupracovat na projektech pomocí verzovacího nástroje Git;
Osnova
 • Syntaxe jazyka Ruby a základní programovací techniky
 • Metaprogramování v jazyce Ruby
 • Testování aplikací
 • Tvorba webových aplikací
 • Základy práce s VCS Git
 • Regulární výrazy
 • Tvorba aplikací typu klient-server
 • Nasazení do produkčních prostředí
 • Spolupráce jazyka Ruby s platformou JVM
Literatura
  doporučená literatura
 • Ruby ynder a microscope :learning Ruby internals through experiment. Edited by Pat Shaughnessy. 1 online r. ISBN 9781593275617. info
 • Ruby and MongoDB web development beginner's guidecreate dynamic web applications by combining the power of Ruby and MongoDB. Edited by Gautam Rege. Birmingham: Packt Pub., 2012. ix, 310 p. ISBN 9781849515030. info
 • PYTEL, Chad. Rails AntiPatterns: Best Practice Ruby on Rails Refactoring. Boston: Addison-Wesley Professional, 2010. 400 s. 1. edition. ISBN 978-0-321-60481-1. info
 • BROWN, Gregory. Ruby best practices. Edited by Yukihiro Matsumoto. 1st. ed. Beijing: O'Reilly, 2009. xvi, 309. ISBN 9780596523008. info
 • Beginning Ruby on Rails. Edited by Steven Holzner. Indianapolis, IN: Wiley Publishing, 2007. xxii, 380. ISBN 0470069155. info
 • SLAGELL, Mark. Learn the basics of object-oriented programming using Ruby :apply your knowledge in the real world : teach yourself Ruby in 21 days. Indianapolis: Sams Publishing, 2002. xiii, 537. ISBN 0672322528. info
 • MATSUMOTO, Yukihiro. Ruby in a nutshell : a desktop quick reference. Beijing: O'Reilly, 2002. xi, 204. ISBN 0596002149. info
Výukové metody
studentské projekty, domácí úkoly, přednášky externistů, cvičení
Metody hodnocení
aktivita na cvičeních, domácí úkoly, hodnocení projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2022.