PV072 Seminář z asistivních technologií

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (přednášející)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Garance
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 14:00–15:50 B410
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 76 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se zabývá aplikacemi informatiky v oblastech s etickou motivací, zejména počítačovou podporou uživatelů se zrakovým, sluchovým a mentálním postižením. Hlavním cílem je seznámit studenty s problematikou a možnostmi, které oblast asistivních technologií poskytuje.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět využití asistivních technologií lidmi s hendikepem,
- použít znalosti při tvorbě přístupného softwaru,
- porozumět způsobu komunikace s lidmi s hendikepem nejen pomocí informačních technologií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a shrnout způsoby využití asistivních technologií lidmi s handicapem a jednotlivé oblasti využití asistivních technologií;
- aplikovat principy tvorby přístupného softwaru při jeho vývoji;
- napsat rešerši o jedné konkrétní oblasti AT;
- prezentovat výsledky samostatné práce před publikem.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina. Informace o organizaci výuky a podmínkách ukončení předmětu. Úvodní vhled do problematiky asistivních technologií. Představení témat pro studentské prezentace.
  • 2) Zvaná přednáška odborníka, který se věnuje oblasti asistivních technologií.
  • 3-12) Studentské prezentace na zvolené téma.
  • 13) Závěrečná hodina, vyhodnocení výuky, zpětná vazba od studentů.
Literatura
  • COOK, Albert M. a Janice MILLER POLGAR. Assistive Technologies (Fourth Edition) - Principles and Practice. 2015. ISBN 978-0-323-09631-7. info
  • Computers helping people with special needs : 13th international conference, ICCHP 2012, Linz, Austria, July 11-13, 2012 : proceedings. Edited by Klaus Miesenberger. Heidelberg: Springer, 2012. 723 s. ISBN 9783642315336. info
Výukové metody
Předmět kombinuje úvodní informace do problematiky se studentskými semináři, diskuzemi o problematice a samostatnými či skupinovými projekty.
Metody hodnocení
Pro úspěšně ukončení semináře je nutné dostatečná účast na seminářích, představení vlastní prezentace na zvolené téma z oblasti asistivních technologií a aktivní zapojení do diskusí. Kvalita prezentací je hodnocena lektorem.
Konkrétní témata projektů a podmínky úspěšného ukončení jsou upřesněny na začátku semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.