PV248 Python

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Vladimír Štill, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Baranová (pomocník)
Mgr. Lukáš Korenčik (pomocník)
Garance
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
každé liché úterý 18:00–19:50 A217
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV248/online: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Ročkai, V. Štill
PV248/01: Čt 12:00–12:50 A219, P. Ročkai
PV248/02: Čt 13:00–13:50 A219, P. Ročkai
PV248/03: Čt 16:00–16:50 A219, P. Ročkai, V. Štill
PV248/04: Čt 17:00–17:50 A219, P. Ročkai, V. Štill
Předpoklady
Základní znalost programování v jazyce Python (minimálně v rozsahu předmětu IB111). Schopnost programovat v libovolném jazyce na středně pokročilé úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 90/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředky jazyka Python a procvičit programování řešením praktických úloh. Během semestru studenti pracují na zadaných programovacích úlohách, na kterých procvičují přebranou látku.
Na konci kurzu student:
* zvládne naprogramovat složitější úlohy v jazyce Python
* seznámí se s možnostmi standardní knihovny jazyka Python
* pochopí a dokáže uplatnit pokročilé prostředky jazyka Python
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- připravit složitější program v programovacím jazyce Python
- pochopit cizí kód v programovacím jazyce Python
- dohledat a použít informace potřebné k vývoji v Pythonu
- psát testy s přihlédnutím ke specifikům jazyka
Osnova
 • 1. Object Model
 • 2. Memory Management & Builtin Types
 • 3. Text, JSON and XML
 • 4. Databases, SQL
 • 5. Operators, Iterators and Exceptions
 • 6. Closures, Coroutines, Concurrency
 • 7. Communication & HTTP with ‹asyncio›
 • 8. Low-level ‹asyncio›
 • 9. Python Pitfalls
 • 10. Testing, Profiling
 • 11. Linear Algebra & Symbolic Math
 • 12. Statistics
 • 13. Quantum Computing
Literatura
  doporučená literatura
 • LUTZ, Mark. Programming Python. 4th ed. Sebastopol, California: O'Reilly, 2010. 1632 s. info
Výukové metody
cvičení, domácí úkoly, projekty
Metody hodnocení
aktivita na cvičeních, hodnocení domácích úkolů a projektu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.