PV281 Programování v jazyce Rust

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/2/1. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Lukáš Grolig (přednášející)
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Bc. Hugo Adamove (cvičící)
Bc. Otakar Hirš (cvičící)
Ing. Ondřej Holub (cvičící)
Ondřej Hrdlička (cvičící)
Bc. Tomáš Sedláček (cvičící)
Mgr. Marek Vrbka (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 18:00–19:50 A318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV281/01: Út 12:00–13:50 A215, M. Vrbka
PV281/02: St 18:00–19:50 A215, O. Hirš
PV281/03: Po 10:00–11:50 A215, O. Holub
PV281/04: Čt 12:00–13:50 B204, H. Adamove, O. Hrdlička
Předpoklady
PB071 Principy nízkoúr. prog.
Zároveň se předpokládá znalost databází, rozhraní REST a vývoje webových aplikací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 35/54, pouze zareg.: 0/54, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/54
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem Rust a výhodami, které přináší pro systémové programování nebo pro vývoj spolehlivých, bezpečných a výkonných služeb. Kromě samotné syntaxe jazyka seznámí studenty s běžené používanými knihovnami a s doporučenými postupy při vývoji v jazyce.
Výstupy z učení
Ovládat syntaxi jazyka Rust;
Chápat výhody systémového programování v Rustu;
Používat základní knihovnu;
Orientovat se v dokumentaci rustdoc;
Využívat běžně používané knihovny pro vývoj backendových a frontendových aplikací;
Osnova
 • Vlastnosti jazyka a jeho výhody
 • Seznámení s ekosystémem a nástroji
 • Základní syntaxe
 • CLI aplikace
 • Asynchronní programovaní
 • Paralelní programování
 • Práce se soubory
 • Dokumentace a testování
 • Práce s databází
 • Webový framework Actix
 • GRPC a Tonic
 • Webassembly
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášek, praktických cvičení, samostanými programátorkými úlohami a týmovým projektem.
Metody hodnocení
Aktivita na cvičení, vypracování domácích úloh, vypracování týmového projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.