p960 Tělesná výchova - Aerobik-step

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Monika Sojková (cvičící)
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p960/01: Út 18. 2. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 25. 2. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 3. 3. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 10. 3. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 17. 3. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 24. 3. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 31. 3. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 7. 4. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 14. 4. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 21. 4. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 28. 4. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, Út 5. 5. 16:00–17:40 velká těl. pod Hradem, M. Sojková
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Minimální počet studentů přihlášených do seminární skupiny je 8
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky:
- zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické zdatnosti
- ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu
- podpora zdravého životního stylu studentů
- naácvik základních a modifikovaných kroků step aerobiku a jejich zapojení do choregrafie - taneční nebo posilovací
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- zvládnout základní a modifikované kroky step aerobiku a jejich zapojení do choregrafie - taneční nebo posilovací
Osnova
 • 1. Nácvik základních kroků step aerobiku;
 • 2. Spojování kroků do jednoduchých bloků;
 • 3. Rozvoj základní pohybové schopnosti a zvýšení aerobní kapacity krevního oběhu a plic;
 • 4. Rozvoj pohybové a koordinační schopnosti;
 • 5. Posilování břišních, hýžďových a zádových svalů;
 • 6. Závěrečný strečink
Literatura
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Renata KLÁROVÁ a Hana BUBNÍKOVÁ. Učební text aerobik a fitness. FSpS MU Brno: MU, 2004. 66 s. Učební text aerobik a fitness. ISBN 80-210-3415-7. info
 • MACÁKOVÁ, Marcela. Aerobik : moderní formy aerobiku, výživa a cviky pro dobrou kondici, soutěže v aerobiku. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 107 s. ISBN 8024700573. info
 • MACÁKOVÁ, Marcela. Aerobik : moderní formy aerobiku, výživa a cviky pro dobrou kondici, soutěže v aerobiku. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 107 s. ISBN 8024700573. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Sportovní aerobik a rozvoj explozivní síly dolních končetin. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 57 - 60. ISBN 80-7041-989-X. info
 • Novotná, V., Čechovská, I., Bunc, V.: Fit program pro ženy, Praha, Grada, 2006, ISBN 80-247-1191-5
 • HÁJKOVÁ, Jana. Aerobik - soutěžní formy : kompletní průvodce tréninkem. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 183 s. ISBN 802471311X. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz/cus/.
Step Aerobik je kondiční lekce s hudbou, kde intenzita cvičení je zvýšena vystupováním na step (bedýnku). Pomocí základních kroků step aerobiku, spojovaných do jednoduchých bloků (choreografie), rozvíjíme základní pohybové schopnosti a zvyšujeme aerobní kapacitu krevního oběhu a plic. V závěru každé lekce je zařazeno i floor work posilování břišních, hýžďových a zádových svalů a závěrečný strečink.
V lekcích jsou využívány i další formy cvičení, např. power step – posilovací step aerobik, tabata, intervalový a kruhový trénink.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zapsat smíte jen 1 sport. + kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Mix aerobik a) pro začátečníky b) pro pokročilé.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/p960