p997 Tělesná výchova - Letní výcvikový kurz

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. kurz. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alexandra Malá (cvičící)
Mgr. Pavel Mudra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Hana Vrtělová (cvičící)
Mgr. Renáta Vychodilová (cvičící)
PaedDr. Zdeněk Zítka (cvičící)
Mgr. Jan Škoda (cvičící)
Andrea Šamšulová, DiS. (pomocník)
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D. (cvičící)
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Škoda
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Škoda
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Počet studentů bude stanoven dle typu jednotlivých kurzů.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů LVK jsou aktivity zaměřené jak na získání fyzické kondice a různých specifických pohybových dovedností, tak i na poznávání přírodního prostředí různou formou turistiky.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen zvládnout dovednosti spojené s typem jednotlivých kurzů.
Osnova
  • Kurzy jsou rozděleny podle zaměření. Náplň každého kurzu je dána charakterem kurzu, který je sdělen studentům v informacích před přihlášením na kurz.
Literatura
  • Pobyt v prírode a turistika. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1973. 247 s. : i. info
  • CIHLÁŘ, Jaroslav. Sporty a pobyt v přírodě : vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 117 s. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Kurz, zápočet Zápočet se uděluje za účast na kurzu.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/cus/
Informace k výuce Tv najdete na www.fsps.muni.cz/CUS POZOR! Letní kurzy se uskuteční v období květen – září 2021 pouze v případě uvolnění proti pandemických vládních opatření. Pokud k uvolnění nedojde, kurzy se NEUSKUTEČNÍ a vaše registrace bude zrušena. Proto si prosím tento předmět nezapisujte, pokud musíte získat zápočet v jarním semestru 2021. V tom případě vybírejte z ostatních předmětů tělesné výchovy, ty se uskuteční v každém případě. Kurzy budou rozděleny podle zaměření – turistika, cykloturistika, sportovní hry, kondiční trénink, vodní sporty, aerobik a další. Náplň každého kurzu je dána charakterem kurzu, a bude studentům sdělen v informacích před přihlášením na kurz – mailem a na webových stránkách CUS.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/p997