p998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Andrea Šamšulová, DiS. (pomocník)
Garance
Jarmila Titzová
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Jarmila Titzová
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět je zařazen do povinné části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Žádost o osvobození podávají studenti, kteří jsou reprezentanti nebo se účastní celostátních a krajských soutěží v příslušném sportu, trénují několikrát v průběhu týdne. Podmínkou udělení zápočtu je dodání vyplněné žádosti během prvního měsíce v semestru, dále v zápočtovém týdnu předložení potvrzení o tréninkové docházce a výsledků v soutěžích. Součástí je i reprezentace MU na sportovních přeborech vysokých škol, pokud jsou v daném sportu tyto soutěže vypsány. Žádost o osvobození se podává na sekretariátě CUS, v úředních hodinách, tělocvična Pod Hradem, Údolní 3. V každém semestru, ve kterém student žádá o sportovní osvobození si zaregistruje v IS předmět sportovní osvobození - kód P998. Termíny registrací do předmětu se shodují s registracemi Fakulty sportovních studií.
Výstupy z učení
Student je po předložení všech požadovaných potvrzení osvobozen od docházky do tělesné výchovy.
Osnova
  • Student je po předložení všech požadovaných potvrzení osvobozen od docházky do tělesné výchovy.
Literatura
  • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 193 s. ISBN 9788024721972. info
Výukové metody
Student je po předložení všech požadovaných potvrzení osvobozen od docházky do tělesné výchovy.
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odevzdáním vyplněného formuláře.
Informace učitele
Informace najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV. Formulář pro sportovní osvobození je zveřejněn tamtéž.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Je určeno pro studenty sportovce zařazené do soutěží vrcholového sportu , případně sportovce zúčastňující se pravidelně tréninku a nižších soutěží.Žádost o osvobození vyřídit na FO KSA na.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.