p999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: -.
Vyučující
Andrea Šamšulová, DiS. (cvičící)
Garance
Jarmila Titzová
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Jarmila Titzová
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět je zařazen do povinné části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Osvobozeni od pravidelné docházky do TV jsou pouze studenti s trvale změněnou zdravotní klasifikací na základě doporučení ošetřujícího lékaře.. Žádost o osvobození je třeba vyřídit během prvního měsíce v semestru a odevzdat na sekretariát CUS v tělocvičně Pod Hradem, Údolní 3. u sekretářky katedry pí.Titzové v úředních hodinách. V každém semestru, ve kterém žádáte o osvobození je nutné si zaregistrovat v IS předmět zdravotní osvobození, kód - P999, v registračním období Fakulty sportovních studií. Formulář žádosti pro osvobození si stáhněte na webové stránce FSpS. V případě, že potřebujete zápočet zapsat i do indexu, je potřeba se dostavit osobně na sekretariát CUS za vedoucí katedry popř. jeho zástupcem v úředních hodinách.
Výstupy z učení
Student je po předložení všech požadovaných potvrzení osvobozen od docházky do tělesné výchovy.
Osnova
  • Student může být osvobozen z povinné TV po předložení zdravotního osvobození potvrzeného lékařem.
Literatura
  • ŘEJHOVÁ, Ilona a Vladislav MUŽÍK. Zdravotní tělesná výchova. In Vzdělávací program Národní škola. Praha: Státní pedagogické nakladatel ství, 1997. s. 152. ISBN 80-04-26683-5. info
  • KYRALOVÁ, Marie, Jela LABUDOVÁ, Pavel STRNAD, Taťána BĚLKOVÁ a Hana PERNICOVÁ. Zdravotní tělesná výchova. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993. 183 s. ISBN 80-7168-086-9. info
  • Zdravotní tělesná výchova : vybrané formy a metody : cvičení ve vodě, plavání, turistika : Klappova metoda, odporové stimulační cvičení. Edited by Vojmír Srdečný. 1. vyd. Praha: Sportpropag, 1990. 96 s. info
Výukové metody
Zápočet je podmíněn odevzdáním vyplněného formuláře.
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odevzdáním vyplněného formuláře.
Informace učitele
Informace najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Osvobozeni od pravidelné docházky do TV cvičení jsou pouze studenti s trvale změněnou zdravotní klasifikací. žádost o osvobození vyřídit na FO KSA na fakultě, kterou studujete.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.