b4016v Vodní turistika

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
kurz 3 D. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Jurečka (cvičící)
Garance
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Student je plavec. Platba kauce přes OC: https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/85520
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládat základy jízdy na kánoi na mírně proudící vodě a naplánovat kurz vodní turistiky pro školská zařízení
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen:
- ovládat základy jízdy na kánoi na mírně proudící vodě
- aplikovat nabyté teoretické znalosti bezpečnosti jízdy na kánoi
- rozlišit techniku přímého a zpětného záběru na kánoi
- správně praktikovat výzbroj a výstroj určenou pro jízdu na kánoi
- naplánovat kurz vodní turistiky pro školská zařízení
Osnova
  • 1. Úvod do studia předmětu (zápočtové požadavky, literatura)
  • 2. Teorie techniky jízdy na C2 na hladké a mírně proudící vodě
  • 3. Bezpečnost pohybu ve vodním terénu
  • 4. První pomoc na hladké a mírně proudící vodě
  • 5. Výzbroj a výstroj pro jízdu na kánoi
  • 6. Praktický výcvik dovedností na proudící vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kánoi
  • 7. Teoretická příprava a plánování vodáckých akcí
Literatura
  • BÍLÝ, Milan, Bronislav KRAČMAR a Petr NOVOTNÝ. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 129 s. ISBN 8024790505. info
  • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
Výukové metody
- teoretická příprava
- praktická cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je studentovi udělen na základě zdárného absolvování kurzu a praktického testu.
Praktický test spočívá v předvedení základních řídících záběrů na kánoi.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/vodni-turistika/
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.