bk002p Základy psychologie

Fakulta sportovních studií
jaro 2009
Rozsah
16/0. 0 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk002p/man_zps_p: Pá 20. 2. 18:00–20:00 U5, Pá 27. 2. 17:00–19:00 U5, Pá 20. 3. 16:00–18:00 U5, Pá 3. 4. 13:00–15:00 U5, Pá 24. 4. 15:20–17:20 U5, J. Mudrák
bk002p/mcr_zps_p: Pá 20. 2. 18:00–20:00 U5, Pá 27. 2. 17:00–19:00 U5, Pá 20. 3. 16:00–18:00 U5, Pá 3. 4. 13:00–15:00 U5, Pá 24. 4. 15:20–17:20 U5, J. Mudrák
bk002p/rvs_zps_p: Pá 20. 2. 18:00–20:00 U5, Pá 27. 2. 17:00–19:00 U5, Pá 20. 3. 16:00–18:00 U5, Pá 3. 4. 13:00–15:00 U5, Pá 24. 4. 15:20–17:20 U5, J. Mudrák
bk002p/sb1_zps_p: Pá 20. 2. 18:00–20:00 U5, Pá 27. 2. 17:00–19:00 U5, Pá 20. 3. 16:00–18:00 U5, Pá 3. 4. 13:00–15:00 U5, Pá 24. 4. 15:20–17:20 U5, J. Mudrák
bk002p/sb2_zps_p: Pá 20. 2. 18:00–20:00 U5, Pá 27. 2. 17:00–19:00 U5, Pá 20. 3. 16:00–18:00 U5, Pá 3. 4. 13:00–15:00 U5, Pá 24. 4. 15:20–17:20 U5, J. Mudrák
bk002p/t_zps_p: Pá 20. 2. 18:00–20:00 U5, Pá 27. 2. 17:00–19:00 U5, Pá 20. 3. 16:00–18:00 U5, Pá 3. 4. 13:00–15:00 U5, Pá 24. 4. 15:20–17:20 U5, J. Mudrák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními psychologickými přístupy a představit jim témata a problémy, kterými se psychologie zabývá. Po absolvování kurzu by měli studenti porozumět základům psychologického myšlení, včetně teoretických základů, z nichž psychologie vychází, a možnostem jejich aplikace, a na tomto základě být schopni reflektovat svou vlastní zkušenost.
Osnova
 • Psychologie, definice předmětu z hlediska některých psychologických směrů, psychologické disciplíny. Výzkumné metody v psychologii. Pojem osobnost v psychologii. Osobnostní vlastnosti, Temperament, charakter a volní vlastnosti. Biologická a sociální determinace lidské psychiky. Hlavní otázky sociální psychologie. Sociální učení. Sociální odměny a tresty. Sociální skupiny, jejich dělení a základní charakteristiky. Vztah jedince a skupiny. Schopnosti a jejich dělení. Vliv schopností na výkon. Rozvoj psychomotorických schopností. Inteligence. Některé teorie inteligence. Emoce. Dělení emocí, kontrola emocí. Motivace jako předpoklad výkonu. Motivační faktory. Kognitivní procesy a jejich dělení. Kognitivní psychologie. Sociální kognice. Stereotypy a předsudky. Teorie jáství. Sebeuvědomování, sebepoznávání. Sebehodnocení a sebevědomí. Sebepojetí a sebeobraz Zralost osobnosti. Formy mezilidských interakcí. Soutěžení a spolupráce. Verbální a neverbální komunikace. Principy zdravé komunikace. Zátěžové situace. Konflikty a jejich řešení. Rozhodování. Frustrace a reakce na frustraci. Stres. Důsledky stresu. Zvládání stresu. Duševní hygiena
Literatura
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Sociální psychologie. Brno, 2004. 215 s. ISBN nepřiděleno. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • VÝROST, Josef a Ivan SLAMĚNÍK. Aplikovaná sociální psychologie II. první. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0042-5. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 3. vyd. Praha: Portál, 2001. 175 s. ISBN 80-7178-606-3. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: PAIDO, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
 • SLAMĚNÍK, Ivan a Jozef VÝROST. Sociální psychologie [Výrost, 1997] : Sociálna psychológia [Výrost, 1997]. Vyd. 1. Praha: ISV - nakladatelství, 1997. 453 s. : i. ISBN 80-85866-20-X. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • ATKINSON, Rita L. Psychologie. Translated by Erik Herman - Miroslav Petržela. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 863 s. ISBN 808560535X. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Esej, písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2009/bk002p