bk1087 Psychologie sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
8/8. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Znalost obecných základů psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- používat základní psychodiagnostické nástroje pro základní diagnostiku osobnosti sportovce, učitele tělesné výchovy a sportovního trenéra
- analyzovat psychologické problémy při provádění sportovního výkonu
- rozeznávat jednotlivé fáze motorického učení (potřeby)z pohledu psychologie sportu
- prakticky používat regulační prostředky pro regulaci předstartovních stavů a psychologického selhání
- využívat pravidla duševní hygieny sportovce pro udržení rovnováhy osobnosti sportovce
Osnova
 • 1. Systém psychologie sportu, historický vývoj, současné postavení psychologie sportu, typologie sportu
 • 2. Osobnost sportovce - schopnosti se vztahem ke sportovní činnosti
 • 3. Diagnostika osobnosti sportovce - temperament, výkonová motivace, pozornost, soustředěnost, agresivita, aspirace apod.
 • 4. Fáze motorického učení, plató efekt a křivka zapomínání
 • 5. Předstartovní, startovní a soutěžní stavy, psychologické selhání
 • 6. Regulační prostředky a principy regulace sportovce
 • 7. Sport a duševní zdraví, duševní hygiena sportovce
 • 8. Agresivita ve sportu
 • 9. Asertivita a její využívání při sportovní činnosti
 • 10. Koučování, úkoly kouče, dyadická interakce
 • 11. Psychomotorika a její využití při práci se sportovci
 • 12. Ontogeneze člověka se vztahem ke sportovní činnosti
Literatura
 • SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 8024612909. info
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
 • MACÁK, Ivan a Václav HOŠEK. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. info
 • MACHAČ, Miloš, Helena MACHAČOVÁ a Jiří HOSKOVEC. Emoce a výkonnost [Machač, 1988]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • VANĚK, Miroslav. Psychologie sportu [Vaněk, 1984]. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 197 s. info
 • KODÝM, Miloslav. Psychologie tělesné výchovy : pro studium učitelství na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 181 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek a seminářů
Metody hodnocení
Seminární práce Praktické využití psychodiagnostických metod Ústní zkouška
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2017/bk1087