bk602 Management

Fakulta sportovních studií
jaro 2009
Rozsah
16/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dagmar Kudová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Dagmar Kudová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk602/man_man_p: Pá 20. 2. 14:00–16:00 U224, Pá 6. 3. 16:00–18:00 U212, Pá 13. 3. 9:00–11:00 U212, Pá 20. 3. 18:00–20:00 U224, Pá 10. 4. 15:55–17:55 U227, O. Racek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu "Management" bude student schopen:
- interpretovat základní teoretické znalosti týkající managementu,
- uplatnit základní manažerské metody a techniky rozhodování v řízení a v organizačním rozvoji,v organizaci a vedení lidí a při výkonu manažerských funkcí,
- analyzovat prostředí ziskové či neziskové organizace.
Osnova
 • 1. Pojmy managementu
 • 2. Situační analýza prostředí
 • 3. Manažer
 • 4. Plánování
 • - obsah plánování, stanovení cílů, osobní plány, time management, podnikové plány, práce a volný čas 5. Vedení - definice, způsoby vedení, sdílené rozhodování, autorita
 • 6. Rozhodování - rozhodovací proces, rozhodovací analýza, metody rozhodování
 • 7. Organizování - obsah organizování, organizační struktura podniku, řídící orgány, kultura organizace
 • 8. Kontrola - pojem a obsah, kontrolní systémy, druhy kontroly
 • 9. Krizový management - krize, příčiny krizí v podnicích, průběh krize, jak se chovat v krizových situacích
 • 10. Management změn - proces změn, druhy změn
Literatura
 • Marketing management (Orig.) : Marketing & management : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1992] : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1995]. info
 • JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 514 s. ISBN 9788024712796. info
 • Management. Edited by Stephen P. Robbins, Translated by Vlasta Šafaříková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 600 s. ISBN 8024704951. info
 • BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001. 642 s. ISBN 80-85839-45-8. info
 • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Translated by Václav Dolanský - Josef Koubek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 8071694223. info
Výukové metody
přednášky
řešení případových studií
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2009/bk602