bp1035 Sportovní gymnastika I

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznámí prostřednictvím praktického cvičení s technikou, metodikou, záchranou a dopomocí základních gymnastických prvků obsažených v ŠVP na základní škole, se stavbou hodiny zaměřené na sportovní gymnastiku a s terminologií gymnastických cvičení.
Osnova
 • Osnova:- seznámení se strukturou pohyb. Obsahu SG - terminologie cvičení a nářadí - osvojení poznatků techniky cvičení na nářadí - osvojení metodiky jednotlivých cvičebních tvarů - zvyšování úrovně motorických dovedností při cvičení na nářadí - záchrana a dopomoc při cvičení na nářadí
Literatura
 • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku [Hanex, 1992]. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1992, 62 s. ISBN 80-900925-4-3. info
 • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika : akrobacie a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 1997, 53 l. ISBN 8020505423. info
 • PAVLÍK, Josef a Marie BLAHUTKOVÁ. Sportovní gymnastika muži. První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 121 s. ISBN 80-210-2024-5. info
 • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou :metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. Vyd. 2. Olomouc: Hanex, 1993, 29 l. ISBN 80-900925-5-1. info
 • PAGE, Jason. Gymnastika. 1. vyd. Praha: Egmont ČR, 2000, 32 s. ISBN 8071864765. info
 • PAVLÍK, Josef. Sportovní gymnastika - muži. Brno: MU PdF, 1999, 150 s. ISBN 80-210-2024-5. info
 • PAVLÍK, Josef, Marie BLAHUTKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Matylda RŮŽIČKOVÁ. Sportovní gymnastika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 151 stran. ISBN 8021020245. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 90 s. ISBN 8024606615. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Matylda RŮŽIČKOVÁ. Sportovní gymnastika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 67 stran. ISBN 8021020407. info
 • SVATOŇ, Vratislav a Alena ZÁMOSTNÁ. Gymnastika :metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1993, 53 s. ISBN 80-900925-9-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení. Úkoly pro samostudium: Písemná příprava na rušnou a průpravnou část. Nácvik požadovaných cvičebních tvarů. Studium odborné terminologie. Kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.
Metody hodnocení
Metody hodnocení (ve vyučovacím jazyce): Požadavky k absolvování: Praktická ukázka sestav na nářadí: Muži: akrobacie, kruhy, přeskok, bradla, hrazda, šplh Ženy: akrobacie, kruhy, přeskok, hrazda, kladina, šplh Praktická ukázka dopomoci vybraných cvičebních tvarů. Pedagogický výstup s písemnou přípravou (rušná a průpravná část)
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2013/bp1035