bp1078 Sportovní medicína

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 16:50–17:35 B11/305
Předpoklady
U studentů se předpokládají určité znalosti z anatomie a fyziologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti by měli být schopni v konkrétních situacích svojí tělovýchovné pedagogické praxe
- uvažovat o souvislostech mezi zdravím a pohybovou aktivitou, sportovním tréninkem apod.
- provádět účinná preventivní opatření a řešit běžné zdravotní problémy žáků v TV, sportovců a cvičenců (na úrovni nezdravotníků).
Osnova
 • 1. Úvod organizace a obsah předmětu sportovní medicína, obor tělovýchovné lékařství, zdroje informací; preventivní prohlídky sportovců.
 • 2. Kardiologická problematika ve sportu riziko selhání srdce sportovců, pohyb osob s kardiologickým onemocněním (diagnostika, léčba, rehabilitace).
 • 3. Prevence poškození zdraví ve sportu (úrazy, mikrotraumata a selhání fyziologických funkcí z přetížení oběh, dech, metabolismus, vnitřní prostředí).
 • 4. Pohyb člověka a zdraví - optimální pohybový režim, zdravotní rizika nedostatku pohybu (civilizační nemoci) a přetížení.
 • 5. Zdravotní zabezpečení tělovýchovné a sportovní akce a TV (trénink, kurz, soutěž) - funkce zdravotníka, materiální vybavení, příprava na akci, řešení zdravotních problémů.
 • 6. Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu dětí, žen a starších osob.
 • 7. Bolesti zad a sport. Migréna a sport.
 • 8. Diabetes mellitus a sport. DM I. a II. typu, reakce diabetika na zátěž, léčba diabetu a pohyb diabetické komplikace a pohybová aktivita - cvičení, inzulín a dieta - prevence a řešení zdravotních problémů při cvičení (hypo a hyperglykémie).
 • 9. Fyziologická a zdravotní problematika běhu (úrazy; mikrotraumata - noha, Achillova šlacha, koleno), cyklistiky (úrazy; mikrotraumata - zápěstí, lokty, záda-páteř, sedací plocha) a plavání (záněty dýchacích cest, imunita, oči, ramena, kolena, záda).
 • 10. Asthma bronchiale a sport reakce astmatiků na zátěž, pozátěžové astma, diagnostika a léčba astmatu, dopingová problematika.
 • 11. Zdravotní problematika fotbalu, basketbalu, hokeje a boxu.
 • 12. Zdravotní rizika dopingu ve sportu stimulancia, steroidní anabolika, analgetika, inzulín aj. 13. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • Kučera M. a kol. Dítě, sport a zdraví. Galén, Praha 2011
  neurčeno
 • Novotný J, Sebera M, Hrazdira L, Novotná M. Kapitoly sportovní medicíny, Paido/FSpS MU 2003, www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny
 • KUČERA, Miroslav a Ivan DYLEVSKÝ. Sportovní medicína. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 279 s. ISBN 8071697257. info
 • ABC of sports medicine. Edited by Greg McLatchie. 2nd ed. London: BMJ Books, 2000. viii, 129. ISBN 0-7279-1366-2. info
 • Riegerová L., Ulbrichová M. Aplikace fyzické antropologiče v tělesné výchově a sportu. VUP, Olomouc 1998.
 • CINGLOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 199 s. ISBN 80-246-0492-2. info
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
 • HOŠEK, Petr. Praktická cvičení z tělovýchovného lékařství. Vyd. 2. Plzeň: Západočeská univerzita - Pedagogická fakulta, 1996. 84 s. ISBN 80-7043-207-1. info
Výukové metody
Výuka je formou teoretické přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Student musí dobře porozumnět zadanému tématu při zkoušce a umět vysvětlit použité pojmy. Témata ke zkoušce jsou zveřejněna na http://www.fsps.muni.cz/~novotny.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/~novotny
K dispozici je internetová učebnice na webové stránce FSpS: "www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny" a další přednášky publikace na stránce doc. Bartáka "http://www.lfhk.cuni.cz/bartak/".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2013/bp1078