bp1130 Anatomie I

Fakulta sportovních studií
podzim 2013
Rozsah
1/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. (přednášející)
Olga Korvasová (pomocník)
Mgr. Zuzana Lužná (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.
Katedra kineziologie – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 8:10–8:55 E34/203 - seminární místnost
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp1130/01: Čt 14:55–16:25 E34/203 - seminární místnost, J. Hanzlová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti ze stavby a struktury pohybového aparátu člověka, které jsou potřebné pro studium navazujících předmětů.
Osnova
  • Úvod do anatomie - buňka, tkáň, terminologie. Kosti - struktura, typy. Kostra osová (lebka, páteř, pánev), kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny. Spojení kostí, klouby - součásti, typy, pohyby, jednotlivé klouby. Svaly - struktura, součásti, typy. Svaly hlavy, krku, zad a břicha (včetně pohybových funkcí). Svaly horní končetiny, svaly dolní končetiny (včetně pohybových funkcí).
Literatura
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 77 s. ISBN 8021039620. info
  • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005, [14], 542. ISBN 8024711532. info
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového systému. první vydání. Brno, Areál Kraví Hora: MU, FSpS, 2004, 92 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3580-3. info
  • DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Brno, 2000, 134 s. ISBN 80-210-2413-5. info
  • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz, Translated by Reinhard Pabst. 12th ed. Munich: Urban und Schwarzenberg, 1994, 399 s. ISBN 3541727225. info
Výukové metody
přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Úspěšně absolvovaný test s kontrolními otázkami z učiva.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2013/bp1130