bp1170 Neurologie II

Fakulta sportovních studií
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Jan Kočica, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Kolčava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Peter Krkoška (přednášející)
MUDr. Lucia Bakošová (cvičící)
MUDr. Adam Betík (cvičící)
MUDr. Viktória Kokošová (cvičící)
Garance
MUDr. Monika Trubáková
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 C15/207
Předpoklady
bp1174 Neurologie I && BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
interní lékařství, chirurgie, ortopedie a traumatologie, neurologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto předmětu studenti získají teoretické znalosti o činnosti nervového systému, základních neurologických syndromech a struktuře neurologického vyšetření, o příčinách, patogenezi, diagnostice a terapii neurologických onemocnění a o významu rehabilitaci v jejich léčbě..
Osnova
  • 1. Primární svalová onemocnění. 2. Onemocnění peirferního nervového systému. 3. Vertebrogenní onemocnění 4. Cévní onemocnění mozku. 5. Degenerativní oemocnění mozku. 6. Roztroušená skleroza mozkomníšní. 7. Zánětlivá onemocnění nervového systému. 8. Záchvatová onemocnění. 9. Míšní onemocnění. 10. Bolesti hlavy. 11. Dětská mozková obrna. 12. Nitrlolební nádory. 13. Traumata mozku. 14. Komplexní regionální boletsivý syndrom.
Literatura
    doporučená literatura
  • TYRLÍKOVÁ, Ivana a Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 9788070135402. info
Výukové metody
Přednáška s diskuzí.
Metody hodnocení
1 kontrolní test, závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/neurologie-2/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá ve vytvoření nových studijních opor a sylabů.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learningový kurz
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2022/bp1170