bp1805 Fyziologie tělesné zátěže

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
2/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. (přednášející)
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Damjan Siriški, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
anatomické znalosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je porozumět fyziologickým pochodům organismu v průběhu sportovního zatížení a následně po pohybové činnosti. Porozumět změnám, které se dějí v organismu jako následku adaptačních změn na konkrétní typ pohybové aktivity.
Osnova
 • Přednáška: Charakteristika sportovních disciplín
 • Faktory sportovního výkonu
 • Adaptace
 • Regulace adaptačních pochodů
 • Metabolická charakteristika výkonu (typ zátěže, trvání výkonu, intenzita zatížení, metabolické krytí, zdroje energie, energetický výdej)
 • Funkční charakteristika výkonu (SF, VO2, La ad.)
 • Specifické adaptace organismu na zátěž
 • Charakteristika sportovce (zátěžový test do maxima: SF max, VO2max, Lamax ad., Wingate test: Pmax, AC, index únavy). Charakteristika sportovce (podíl rychlých a pomalých vláken, somatická charakteristika)
 • Fyziologické odlišnosti a rizika při sportu žen, dětí a seniorů
 • Zdravotní rizika. Sport tělesně postižených
 • Vliv zevního prostředí na výkonnost
 • Aklimatizace ( chlad, teplo, vysokohorské prostředí)
 • Rychlostní disciplíny
 • Silové disciplíny
 • Rychlostně vytrvalostní disciplíny
 • Rychlostně silové disciplíny
 • Silově vytrvalostní disciplíny
 • Vytrvalostní disciplíny
 • Koordinačně estetické sporty
 • Úpoly
 • Sportovní hry
 • Cvičení: Charakteristika sportovních disciplín
 • Faktory sportovního výkonu (somatické, kondiční, technické, taktické, psychické, ostatní)
 • Metabolická charakteristika výkonu (typ zátěže , trvání výkonu,intenzita zatížení , energetický výdej)
 • Funkční charakteristika během výkonu
 • (SF během výkonu ,VO2 během výkonu ,koncentrace La během výkonu i po výkonu)
 • Specifické adaptace organismu na zátěž (adaptace energetických zásob ,funkční adaptace – kapacita, morfologické změny – srdce a svaly, rozvoj pohybových schopností )
 • Charakteristika sportovce - zátěžové testy ( př.: VO2 max,úroveň ANP,VC,…)
 • Fyziologická podstata tréninku
 • Zdravotní rizika
Literatura
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. url info
 • BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie člověka a tělesných cvičení : učební texty pro studenty fyzioterapie a studia tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2010. 285 s. ISBN 9788024618173. info
 • DOBŠÁK, Petr. Klinická fyziologie tělesné zátěže : vybrané kapitoly pro bakalářské studium fyzioterapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 98 s. ISBN 9788021049659. info
 • JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologie tělesné zátěže. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 203 s. ISBN 8071848751. info
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 196 s. ISBN 8071843547. info
 • HELLER, Jan. Fyziologie tělesné zátěže. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 222 s. ISBN 8071842257. info
 • MELICHNA, Jan. Fyziologie tělesné zátěže. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 162 s. ISBN 8071840394. info
 • Fyziologie tělesných cvičení. Edited by Miloš Máček - Jiřina Máčková. Praha: Sdružení pro rozvoj zdravotní tělesné výchovy, 1995. 95 s. ISBN 80-85228-20-3. info
 • Fyziologie tělesné zátěže 1 :obecná část. Edited by Ladislava Havlíčková. Dotisk. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1994. 180 s. ISBN 80-7066-506-8. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Edited by Zdeněk Wünsch, Translated by Jan Mareš - Eliana Trávníčková - S. Vydání druhé české podl. Praha: Avicenum, 1993. 352 stran. ISBN 808562379X. info
 • Fyziologie tělesné zátěže 2 :speciální část. Edited by Ladislava Havlíčková. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 238 s. ISBN 80-7066-815-6. info
Výukové metody
praktická a teoretická výuka
Metody hodnocení
Návštěva výuky je povinná. V rámci cvičení student vyplňuje pracovní listy a je aktivní. Celý předmět je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2017/bp1805