bp1839 Anatomie II

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
2/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (přednášející)
MUDr. Naděžda Vomelová (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:30 203 - seminární místnost
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp1839/01: Čt 15:00–16:30 203 - seminární místnost, L. Horáčková
bp1839/02: Čt 13:00–14:30 203 - seminární místnost, L. Horáčková
Předpoklady
bp1830 Anatomie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti ze stavby a struktury orgánů a systémů člověka, které jsou potřebné pro studium navazujících předmětů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: popsat základní anatomické útvary vnitřních orgánů člověka; vysvětlit funkce jednotlivých orgánů a jejich částí; a využít tyto znalosti při tvorbě integrálního pohledu na lidské tělo.
Osnova
  • Oběhová soustava – srdce. Oběhová soustava – cévy. Dýchací soustava. Trávicí soustava. Trávicí soustava - játra, žlučník, slinivka. Močopohlavní soustava – mužská. Močopohlavní soustava – ženská. Soustava žláz s vnitřní sekrecí. Kůže, lymfatický systém. Nervová soustava – CNS. Nervová soustava – PNS. Smysly - oko, chuť, čich, ucho.
Literatura
  • PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 192 s. ISBN 978-80-210-4291-9. info
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového ústrojí. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 100 s. ISBN 978-80-210-4937-6. info
  • HOLIBKOVÁ, Alžběta a Stanislav LAICHMAN. Přehled anatomie člověka. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 140 s. ISBN 8024414805. info
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní. 1. vyd. Brno: MU, 2006. 77 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3962-0. info
  • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz, Translated by Reinhard Pabst. 12th ed. Munich: Urban und Schwarzenberg, 1994. 399 s. ISBN 3541727225. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Úspěšně absolvovaný test s kontrolními otázkami z učiva.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2019/bp1839