bp2001 Morfologie pohybového systému

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová (cvičící)
MUDr. Naděžda Vomelová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 17:10–17:55 A11/206
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2001/01: Čt 12:10–12:55 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/02: Čt 16:20–17:05 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/03: Út 8:50–9:35 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/04: Út 17:10–17:55 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/06: Út 12:10–12:55 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/07: St 15:30–16:15 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/08: Út 18:00–18:45 203 - seminární místnost, M. Gimunová
Předpoklady
(! bp013 Morfologie pohybového systému ) && ! NOW ( bp013 Morfologie pohybového systému )&&! bp1015 Základy anatomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu jde o prvý kontakt studenta Fakulty sportovních studií s oborem, který se zabývá problematikou pohybového systému. Jde o úvodní předmět k bloku předmětů o pohybu. Získání těchto znalostí je základním předpokladem pro další studium na fakultě FSpS MU. V rámci výuky předmětu jsou studenti postupně seznamováni s: celkovou stavbou pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly); funkcí jednotlivých částí pohybového aparátu; možnými riziky jejich poškození při sportu i v běžném životě. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen porozumět další výuce navazujících předmětů. Současně získává informace, nezbytné pro výkon jeho budoucí profese
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: popsat základní anatomické útvary pohybového systému člověka; vysvětlit funkce jednotlivých částí pohybového aparátu; a využít tyto znalosti při tvorbě integrálního pohledu na pohyb člověka.
Osnova
  • Význam studia anatomie, její rozdělení, názvosloví - buňka, tkáň, orgán, orgánové soustavy. Orientace na lidském těle - roviny, osy, směry. Obecná nauka o kostech a spojích. Kostra a spoje osy tělní. Kostra a spoje lebky. Kostra a spoje horní končetiny. Kostra a spoje dolní končetiny. Obecná nauka o svalech, typy a funkce svalů, úvod do PNS. Dorzální svaly trupu, jejich inervace. Ventrální svaly trupu - hrudník a břicho, jejich inervace. Svaly hlavy a krku, jejich inervace. Svaly horní končetiny (pletenec, paže, předloktí), jejich inervace. Svaly horní končetiny (ruka), svaly dolní končetiny (pletenec, stehno, jejich inervace. Svaly dolní končetiny (bérec, noha), jejich inervace.
Literatura
  • Anatomie. Edited by Radomír Čihák - Miloš Grim - Oldřich Fejfar. 3., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 534 s. ISBN 9788024738178. info
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového systému. první vydání. Brno, Areál Kraví Hora: MU, FSpS, 2004. 92 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3580-3. info
  • TROJAN, Stanislav a Michal SCHREIBER. Atlas biologie člověka : 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu, 100 obrazových podkladů k opakování a procvičování. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 56 s. : il. ISBN 80-7183-257-X. info
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 119 s. ISBN 8072621793. info
Výukové metody
Přednáška a semináře
Metody hodnocení
Výuku tvoří blok přednášek a seminářů. Semináře jsou povinné. Výuka probíhá za pomoci anatomických modelů a preparátů a audiovizuálních technik. Předmět je zakončen udělením zápočtu. Závěrečné hodnocení probíhá písemným testem a ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2017/bp2001

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 17:28, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému