bp2001 Morfologie pohybového systému

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
MUDr. Naděžda Vomelová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 14:00–14:50 A11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2001/01: Po 16:00–16:50 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/03: St 16:00–16:50 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/04: Po 17:00–17:50 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/05: Út 15:00–15:50 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/06: St 17:00–17:50 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/07: Po 19:00–19:50 203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2001/09: St 12:00–12:50 203 - seminární místnost, M. Gimunová
Předpoklady
(! bp013 Morfologie pohybového systému ) && ! NOW ( bp013 Morfologie pohybového systému )&&! bp1015 Základy anatomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu jde o úvodní kontakt studenta Fakulty sportovních studií s oborem, který se zabývá problematikou pohybového systému. Jde o úvodní předmět k bloku předmětů o pohybu. Získání těchto znalostí je základním předpokladem pro další studium na fakultě FSpS MU. V rámci výuky předmětu jsou studenti postupně seznamováni: s celkovou stavbou pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly); s funkcí jednotlivých částí pohybového aparátu; s možnými riziky jejich poškození při sportu i v běžném životě. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen porozumět další výuce navazujících předmětů. Současně získává informace, nezbytné pro výkon jeho budoucí profese.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- popsat základní anatomické útvary pohybového systému člověka
- vysvětlit funkce jednotlivých částí pohybového aparátu
- využít tyto znalosti při tvorbě integrálního pohledu na pohyb člověka
Osnova
 • Význam studia anatomie, její rozdělení, názvosloví – buňka, tkáň, orgán, orgánové soustavy
 • Orientace na lidském těle – roviny, osy, směry. Obecná nauka o kostech a spojích
 • Kostra a spoje osy tělní
 • Kostra a spoje lebky
 • Kostra a spoje horní končetiny
 • Kostra a spoje dolní končetiny
 • Obecná nauka o svalech, typy a funkce svalů, úvod do PNS.
 • Dorzální svaly trupu, jejich inervace
 • Ventrální svaly trupu - hrudník a břicho, jejich inervace
 • Svaly hlavy a krku, jejich inervace
 • Svaly horní končetiny (pletenec, paže, předloktí), jejich inervace
 • Svaly horní končetiny (ruka), svaly dolní končetiny (pletenec, stehno, jejich inervace)
 • Svaly dolní končetiny (bérec, noha), jejich inervace
Literatura
 • Anatomie. Edited by Radomír Čihák - Miloš Grim - Oldřich Fejfar. 3., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 534 s. ISBN 9788024738178. info
 • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového systému. první vydání. Brno, Areál Kraví Hora: MU, FSpS, 2004. 92 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3580-3. info
 • TROJAN, Stanislav a Michal SCHREIBER. Atlas biologie člověka : 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu, 100 obrazových podkladů k opakování a procvičování. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 56 s. : il. ISBN 80-7183-257-X. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 119 s. ISBN 8072621793. info
Výukové metody
přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Výuku tvoří blok přednášek a seminářů. Semináře jsou povinné. Výuka probíhá za pomoci anatomických modelů a preparátů a audiovizuálních technik. Předmět je zakončen udělením zápočtu. Závěrečné hodnocení probíhá písemným testem a ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2018/bp2001